Tydzień Kultury Polskiej

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Tydzień Kultury Polskiej

Dni od 13 do 17 listopada upłynęły w naszej szkole pod hasłem Tygodnia Kultury Polskiej. W obchody tygodnia włączyła się cała społeczność szkolna, a kultura i obyczaje, przedstawiane były wielowymiarowo. Zaczęliśmy od polskich specjałów w szkolnej kuchni i stołówce. Tu zorganizowaliśmy degustację polskich smaków. Prym wiódł m.in. chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Ów poczęstunek bardzo nam smakował!

Przerwy międzylekcyjne wzbogaciliśmy polską muzyką w radiowęźle. Podziękowania dla opiekuna szkolnego szkolnego radiowęzła, pana Piotra Skorupskiego, który zorganizował pracę naszych radiowców podczas prezentowania nagrań. Doboru piosenek razem z uczniami, dokonała pani Monika Fierek.

Zajęcia edukacyjne też podkreślone były polskimi akcentami.  Najmłodsi, przedszkolaki z grupy Sówki, zapoznali się z życiem i twórczością wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. W tym celu odwiedzili bibliotekę szkolną, aby zebrać najistotniejsze  wiadomości o kompozytorze. Spisali się doskonale z wykonania tego zadania.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach rozmawiali o Polsce, jej symbolach, świętach narodowych  (kl. 2c), oglądali filmy edukacyjne o największych miastach i zabytkach (1d), samodzielnie wyszukiwali informacje na temat naszego kraju (1a) oraz wykonywali przeróżne prace plastyczne, a także czytali literaturę i wiersze polskie (kl. 3b i 3c), a podczas przerw międzylekcyjnych bawili się w tradycyjne zabawy ruchowe np. “Raz, dwa, trzy…”, czy gra w klasy. Podczas zajęć z języka angielskiego  dzieci nauczyły się brzmienia nazw patriotycznych w języku obcym, korzystały z różnych gier pamięciowych, wykonywały zadania interaktywne, uczyły się korzystania ze słowników.

W klasach starszych również sporo się działo. Polskie akcenty znalazły się podczas zajęć na każdym przedmiocie nauczania! Na lekcji religii uczniowie poznali pierwszego chrześcijańskiego władcę Polski oraz przyczyny i skutki przyjęcia przez nasz kraj chrztu. Na języku polskim zgłębiano literaturę polską - przez radiowęzeł płynęły wiersze polskich poetów, przypomniano także polskie słowa, które już nie funkcjonują w języku lub zmieniły swoje znaczenie - zabawa była przednia!

Podczas lekcji plastyki można było zapoznać się ze wzorami strojów ludowych, rysowano także zabytki polskie. Lekcja muzyki upływała uczniom na wsłuchiwaniu się w dźwięki “Baletu Polskiego” oraz polskiej muzyki instrumentalnej, z kolei na matematyce przedstawione zostały sylwetki znanych polskich matematyków takich jak Stefan Banach czy Marian Rejewski. W klasie 8c odbył się konkurs na najlepszą prezentację sylwetek znanych polskich matematyków. Pomysłów i kreatywności uczniom nie zabrakło, w związku z tym jury w składzie M. Powroźniak i A.Homa miało trudne zadanie podczas wyłonienia zwycięzców konkursu.

Przyroda, fauna i flora Polski oraz położenie geograficzne naszego kraju zostały dokładnie przypomniane na lekcjach biologii i geografii. Natomiast na lekcjach informatyki powstały piękne albumy zamków polskich (kl. 4b i 5c), a na technice biało - czerwone serca i kotyliony. Na zajęciach z języków obcych uczniowie pracowali nad słownictwem, poznawali biografie osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, opisywali fotografię z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego oraz tworzyli zaproszenia na Święto 11 listopada. W bibliotece szkolnej przygotowano dla uczniów wystawę książek dotyczącą historii Polski, starając się spopularyzować temat wśród uczniów.

Działania patriotyczne rozszerzyliśmy także poza mury szkolne: chór szkolny wziął udział w XXIII spotkaniu z pieśnią i piosenką patriotyczną “Cześć Polskiej Ziemi” w Chojnickim Centrum Kultury, a wolontariusze szkolni wraz z opiekunkami: p. M. Fierek, M. Rostankowską oraz E. Żurawską odwiedzili seniorów w domu dziennego pobytu. Tu uczniowie wdzięcznie zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne, deklamowali polskie wiersze oraz wykonali pracę plastyczną wspólnie z seniorami.

Nad całością zadań związanych z Tygodniem Kultury Polskiej czuwała p. M. Dąbkowska - dziękujemy za zaangażowanie się w działania i ogromną kreatywność.

To był piękny patriotyczny czas, a radość prezentowania wielu polskich tematów i wątków bardzo nas motywowała do dobrej wspólnej pracy i wzbudzała chęć pokazania wszystkiego, co posiada polskie akcenty, tak ważne dla nas wszystkich!