Przedmiotowy System Oceniania dla klasy 7- tutaj

Przedmiotowy System Oceniania dla klasy 8- tutaj