Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4- tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 5- tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 6- tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7- tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 8- tutaj