Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas 4-8- tutaj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki do indywidualnych potrzeb ucznia - tutaj