Przedmiotowy system oceniania z informatyki i wymagania na poszczególne oceny dla klas 4-8- tutaj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki do indywidualnych potrzeb ucznia - tutaj