Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4- tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 5-tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 6-tutaj

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 8- tutaj

Przedmiotowy system oceniania- tutaj