Zadbajmy o nasze dzieci - przekażmy 1 % podatku!

Dzięki pomocy i zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Chojnicach - udało się uruchomić kolejną drogę pomocy niepełnosprawnym uczniom Trójki. Uczęszcza ich do szkoły kilkoro. To uczniowie, dla których dzieciństwo - to nie tylko same beztroskie, radosne chwile, ale także codzienne zmaganie się z ciężkimi chorobami, niepełnosprawnością, bólem, wieloma ograniczeniami. Potrzebna jest im nasza pomoc!

Są to dzieci bardzo aktywne w szkole, dumne z osiąganych sukcesów, mają swoje zainteresowania, talenty, rozwijają je, tak jak inne dzieci cieszą się każdym dniem spędzonym wśród rówieśników.

Ale zdrowie dzieci jest ciągle zagrożone, potrzebna jest rehabilitacja - intensywna, systematyczna - zainicjowano ją także w szkole. Teraz ważne jest zachowanie ciągłości już wprowadzonej terapii i ćwiczeń, tym bardziej, że ich pozytywne efekty są już u dzieci widoczne i utrwalają się. Dlatego cała społeczność szkolna zwraca się do ludzi dobrej woli o pomoc. - Pomóżcie dzieciom, które żyją obok nas! Przekażcie im swój 1 % - procent szansy na lepsze zdrowie, procent szansy na lepszą sprawność, procent szansy na to, że nie pozostawimy tych dzieci i ich rodziców samych w chwili, gdy sami być nie mogą!

Wystarczy przy rozliczaniu PIT- u zrobić w nim adnotację o woli przekazania tym dzieciom kwoty, która stanowi 1% naszych dochodów.

Konto użyczyło dzieciom Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Chojnice, a dopisek „na rehabilitację dzieci w SP3 sprawi, że każda darowana przez Was kwota - trafi właśnie do nich"!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy Chojnice
89-600 Chojnice, ul. Strzelecka31
NIP 555-202-37-57, KRS 0000253075

Bank Spółdzielczy
Nr konta 56 8146 0003 0000 0198 2000 0003
z dopiskiem  na rehabilitację dzieci z SP3

Dziękujemy!

Każdy 1% będzie dla dzieci darem serca, podaniem dłoni, gestem przyjaźni, naszym solidarnym wsparciem w trudnych chwilach, jakich nie szczędzi im teraz los ...