Spis instytucji pomocowych:


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
ul. Warszawska 13, 89-600 Chojnice
tel. alarmowy 997, 112
tel. 52 39-56-105
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 52 39-56-294
Sąd Rejonowy w Chojnicach
ul. Młyńska 30, 89-600 Chojnice
tel. 52 39 52 702

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Młyńska 28, 89-600 Chojnice
tel. 52 39 52 765

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
ul. Strzelecka 31a, 89-600 Chojnice
tel. 52 39 35 74

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Piłsudskidego 30, 89-600 Chojnice
tel. 52 33 44 460
tel. 52 33 44 464
tel. 515 262 977

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice
tel. 52 33 44 480

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
tel. 52 397 71 21
tel. 52 397 25 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tel. 52 396 38 40

NZOZ OPUS Chojnice
ul. Gdańska 15b, 89-600 Chojnice
tel. 52 397 55 19

Centrum Medyczne PROMEDICA
ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice
tel. 52 396 74 87
tel. 52 397 40 33

800 080 222
– całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów