Polskie Towarzystwo Dysleksji

ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

NR 61 W CHOJNICACH


POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI - TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów (pedagogów, nauczycieli - terapeutów, psychologów) oraz rodziców dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu. Celem Towarzystwa jest wyzwolenie i wspieranie społecznych inicjatyw zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji uczniów oraz pomocy diagnostyczno - terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się (zwłaszcza w mówieniu, czytaniu i pisaniu). Pomoc ta ma na celu tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno - społecznego wszystkim dzieciom.

W naszej szkole od 2004 roku działa 61 Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zapewnia on pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Członkowie oddziału udzielają wskazówek rodzicom do pracy z dziećmi w domu, służą radą i pomocą.

Pomóżmy dziecku w jego trudnościach, podtrzymujmy w nim chęć i potrzebę dobrej roboty i sprawmy, żeby to ono nas pytało, prosiło o rady.

Urządźmy wszystko tak, aby dziecku udało się zrealizować wytyczone cele.
Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania w środowisku sprzyjającym pracy - dziecko może dotrzeć do krańców świata.

Kontakt

Na indywidualne konsultacje można umawiać się - Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach;
tel. 052 3974966

Pomocą służą Państwu:

 • Mariola Werra (terapeuta pedagogiczny - przewodnicząca oddziału PTD)
 • Karol Kołyszko (socjoterapeuta - wiceprzewodniczący PTD)
 • Anna Bindek (psycholog)
 • Danuta Lamczyk ( pedagog, terapeuta pedagogiczny)

Strony poświęcone dysleksji http://www.ptd.edu.pl/ ;

http://www.logopedia.net.pl/artykuly/39/co-to-jest-dysleksja-rozwojowa.html ;
http://dzidziusiowo.pl/dziecko/zdrowie/1659-dysleksja-rozwojowa-objawy-i-terapia ;
https://dysleksjarozwojowa.wordpress.com/

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją dla SP nr 3 w Chojnicach, 15.09.2016 r.


Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku podsumowało V edycję programu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją za lata 2014-2015 oraz 2015-2016. Honorowy patronat nad programem sprawował Pomorski Kurator Oświaty. Wśród 21 placówek oświatowych wyróżnionych certyfikatem znalazła się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach. Jest to już czwarty certyfikat dla szkoły, poprzednie miana Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją placówka uzyskała w edycji II, III, IV programu. Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród dla wyróżnionych placówek odbędzie się 18 września 2016 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

DYSLEKSJA - ZROZUMIEĆ I POMÓC

Bardzo istotne jest dla dziecka wczesne wykrywanie opóźnień rozwojowych i szybka interwencja, mająca na celu przygotowanie takich dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Rozpoczęcie działań zaradczych wobec dzieci zagrożonych dysleksją już w wieku przedszkolnym, pozwala na wyrównanie braków jeszcze przed podjęciem nauki. Najczęściej jednak problemy ujawniają się dopiero w pierwszych latach nauki w szkole.

Należy mieć świadomość, że większość dzieci dyslektycznych wymaga specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych, zwłaszcza, że z zaburzeniami dyslektycznymi współwystępować mogą zaburzenia mowy, orientacji przestrzennej czy zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia mowy stanowią jeden z pierwszych objawów opóźnień funkcji percepcyjno-motorycznych (słuchowych i kinestetyczno-ruchowych). Zaburzenia emocjonalne (np. postawy lękowe czy agresywne) są natomiast konsekwencją trudnych do przezwyciężenia trudności w nauce.

Nauczyciel jako pierwszy powinien dostrzec dysharmonie rozwojowe u swoich uczniów i uświadomić ten fakt rodzicom. W pracy dydaktycznej nauczyciel powinien zadbać o prawdziwe zindywidualizowanie podejścia do ucznia dyslektycznego. Indywidualizacja podejścia to podstawa działań. W zależności od charakteru trudności dziecko powinno dostawać więcej czasu na wykonywanie zadań pisemnych, w miarę możliwości należy unikać odpytywania z czytania w obecności całej klasy, a zadane prace nie powinny przekraczać jego możliwości. Aby nie dopuścić do rozwoju zaburzeń emocjonalnych dziecka, należy doceniać jego wysiłek włożony w wykonanie zadania, nawet, jeśli nie doprowadza on do pełnego sukcesu. Znając mocne strony ucznia trzeba zadbać o to, aby mógł je zaprezentować przed klasą i nie dopuścić do tego, by uczeń nabrał przekonania, że jest bezwartościowym nieudacznikiem. Uczeń, który nie jest sfrustrowany, nie traci ochoty na chodzenie do szkoły i chętniej współpracuje z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Należy też zadbać o to, by rodzice (o ile jeszcze nie mają wiedzy na temat dysleksji) poznali i zrozumieli problemy dziecka, uświadomili sobie konieczność przeprowadzenia badań specjalistycznych, a potem uczestnictwa w terapii pedagogicznej.

Dziecko z grupy ryzyka dysleksji może wymagać więcej ćwiczeń, nie można jednak ograniczać zabawy, która zapewnia dziecku dobre samopoczucie fizyczne, a tym samym zdolność do wysiłku i pokonywania trudności. Istotnym elementem ćwiczeń u dzieci z grupy ryzyka dysleksji są ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.

To mogą być oznaki dysleksji ...

We wstępnym etapie nauczania ujawniają się u dzieci głównie trudności wynikające z obniżonej sprawności analizatora wzrokowego i kinetyczno-ruchowego (trudności w rozpoznawaniu liter i odwzorowywaniu ich kształtu). Dopiero w dalszym toku nauki - kłopoty wynikające z obniżonej sprawności analizatora słuchowego. Dzieci niezręczne manualnie lub z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-słuchowej, a także z opóźnieniami spostrzegania i pamięci wzrokowej- upraszczają rysowane kształty, rysunki ich są ubogie. Długo utrzymują się formy zgeometryzowane i brak płynności linii. Dzieci te chętnie ściągają pomysł rysunku, a przy rysunkach dowolnych - z zasady powielają zawsze te same tematy. Mają trudności w rejestrowaniu i zapamiętywaniu elementów postrzeganych wzrokowo.

Pisanie angażuje te same funkcje, co rysunek, lecz wymaga znacznie większej precyzji. U dzieci dyslektycznych ujawniają się podobne niedobory w zakresie spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci te piszą brzydko, a nawet nieczytelnie. Ruchy ich rąk przy pisaniu nie są płynne, litery wychodzą poza linie i nie są łączone, co powoduje, że potrzebują więcej czasu dla nabrania wprawy w pisaniu. Ich zeszyty zapisane są różnym charakterem pisma, a w zeszytach do dyktand spotkać można niedokończone słowa czy urywki zdań. Pisząc opuszczają litery, przestawiają ich kolejność, mylą litery o podobnym kształcie (np. min. l i ł). czytając uporczywie głosują lub sylabizują, gubią liniaturę (tj. pomijają jakiś fragment lub ponownie czytają ten sam tekst), lepiej rozumieją tekst czytany po cichu niż głośno. 
Dyslektycy z zaburzoną percepcją słuchową zachowują się tak, jakby nie rozumieli tego, co się do nich mówi. Dlatego wskazane jest, aby kierować do nich pytania czy polecenia przeformułowywać nawet kilkakrotnie i cierpliwie czekać na odpowiedź czy realizację polecenia. Dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych, nawet gdy opanują czytanie, nie potrafią modulować głosu, czytają monotonnie. Zamiast przeczytać daną lekturę, wolą obejrzeć ją w kinie lub w teatrze.
Opóźnienia w rozwoju funkcji poznawczych i motorycznych powoduje nie tylko trudności w nauce języka polskiego, ale również w nauce języków obcych, a także w nauce wielu innych przedmiotów m.in. dobra znajomość faktów historycznych, a trudność ich chronologicznego uporządkowania; dobra wiedza z zakresu geografii, a słaba orientacja na mapie; niemożność zapamiętania tabliczki mnożenia, czy pomyłki w działaniach arytmetycznych; dobry słuch muzyczny, a niemożność nauczenia się czytania nut. 
Każda z wymienionych form działalności ma swoje specyficzne wartości i zadania, a wszystkie wzajemnie się uzupełniają, czyniąc proces nauki czytania bardziej dla dzieci interesującym, a tym samym dającym lepsze efekty. 
oprac. Mariola Werra
WRZESIEŃ 2010 roku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach po raz trzeci została uhonorowana tytułem "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" w IVedycji programu Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku

Działania "Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją" 2014/2015

 • podejmowane przedsięwzięcia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Szkolny Dzień Tolerancji
 • osiągnięcia uczniów - konkurs czytelniczy, laureaci "Wyspy Zagadek" wyjeżdżają do Szwecji
 • Dzień z wychowawcą, 25 czerwca 2015 r. Dzieci z klasy III c pod opieką wychowawczyń Marioli Werry i Katarzyny Szczepańskiej bawiły się w Parku Rozrywki "Honolulu" w galerii "Brama Pomorza". Organizatorem niecodziennego wypadu było Towarzystwao Przyjaciół Dzieci. Sponsorami "Brama Pomorza", Firma pana Stanisława Zycha, która zapewniła przewóz dzieci limuzynami i londyńskimi, stylowymi taksówkami. Zabawa była super! Z takich samych atrakcji w sali zabaw Honolulu skorzystali również uczniowie ze świetlicy popołudniowej. One również bardzo dziękują przyjaznym dzieciom sponsorom (relacja portalu Chojnice.com z 18 czerwca oraz 25 czerwca 2015) fotoreportaż

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI `2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOJNICACH 19 - 23 PAŹDZIERNIKA 2015

Zadania zrealizowane na zajęciach lekcyjnych, świetlicowych, wychowania fizycznego, terapiach pedagogicznych, zajęciach z psychologiem, pedagogami

 • Konkurs głoskowania dla uczniów klas III
 • „Skacz, rywalizuj, biegaj, dysleksji się nie daj!" - Turniej sportowy dla klas integracyjnych i grup terapeutycznych
 • Gra terenowa Erzetonów dla drużyn z kl. IV - VI powiązana z utrwalanie m zasad ortograficznych
 • Przygotowanie autorskiego baneru zewnętrznego promującego ETŚD, umieszczenie go na elewacji szkoły od strony głównej ulicy; zawieszenie baneru promującego ETŚD w holu szkoły.
 • Konkurs wykonywania własnych słowników ortograficznych - kl. IV - VI
 • Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji - dla uczniów z dysleksją (klasy IV)
 • Zabawy z chustą Klanza, klasy I, IV
 • Papierowe zwierzaki - origami
 • Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. IV i V
 • Gra planszowa Eko - Zgadula w holu szkoły
 • Grupowe tworzenie wyrazów na podstawie ćwiczeń słuchowych „Głoskotwórca"
 • Piosenki śpiewane w ruchu - prezentacja popularnych pląsów do repertuaru pieśni religijnych
 • Plastyczne inspiracje na temat wysłuchanych fragmentów lektur z audiobooków
 • Czytanie bajek, baśni - konkurs dla grup przedszkolnych ze znajomości treści popularnych baśni
 • Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych w klasach IV i V
 • Gry matematyczno - logiczne, kl. V
 • Wszechświat znany i przez nas poznany - zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem wykonanych przez uczniów kl. VI modeli Układu Słonecznego
 • Ćwiczenia słuchowe oraz dźwiękowe, zabawy doskonalące koordynację ciała
 • Zabawy polisensoryczne, koordynująco - wzrokowe w Sali Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia plastyczne z jesiennych liści inspirowane tekstami o jesieni
 • „Czy Andersen lubił szpinak?" zajęcia przybliżające sylwetkę H.Ch Andersena realizowane na godzinach wychowawczych w klasach IV -VI
 • Kolorowanki ortograficzne na zajęciach terapeutycznych
 • Dźwięki wyczarowane gestem - zabawy ruchowe
 • Bajki terapeutyczne „Ortograffiti z Bratkiem" - zajęcia dla klas młodszych z wykorzystaniem słuchowisk oraz tekstów czytanych na żywo
 • Zajęcia ruchowe z zumbą w klasie II (terapeutycznej)
 • Przerwa z tańcem w tle - zajęcia rytmiczne organizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego w czasie długich przerw w wybranym dniu tygodnia (piątek)
 • Piłki EDUBAL w akcji - zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych edubal w klasach nauczania zintegrowanego

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji jest zawsze wielkim świętem w naszej szkole. Poprzedza go zawsze kampania informacyjna wśród uczniów podkreślająca jego przesłanie, a dla wszystkich grup wiekowych uczniów organizowane są zajęcia, konkursy, zabawy. Cała społeczność uczniowska korzysta z bogatej oferty zajęć skierowanych nie tylko do dzieci z dysleksją, które tworzą ok. 1/3 ogółu uczniów uczęszczających do szkoły. To bardzo ważny tydzień w życiu szkoły. Razem aktywnie korzystamy z propozycji edukacyjnych zabaw, zajęć. Jesteśmy razem i wzmacniamy naszą więź świadomi, że tak właśnie z dysleksją damy sobie radę! Od bieżącego roku szkolnego mamy nowy, autorski projekt szkolnego baneru, który w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji zawieszamy na zewnętrznej ścianie głównego budynku szkoły od strony ulicy oraz w głównym holu szkoły. 

Mogę. Umiem. Potrafię.

Jak każdego roku do lokalnego portalu internetowego trafił artykuł o szkolnych obchodach ETŚD,  umieściliśmy go też na szkolnej stronie internetowej. (patrz. Aktualności z października 2015 roku - uzupełnia go lista laureatów konkursów, które zorganizowano w ramach ETŚD` 2015, a rozstrzygnięto po 23 października.

Relacja z Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji na portalu regionalnym chojnice.com

Oto fotograficzny przegląd (wybór) wydarzeń Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji`2015 w SP nr 3 w Chojnicach.

Nie dać się dysleksji! 6-12 października 2014 r.

„Nie dam się dysleksji!" to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku przypadł on w dniach 6 -12 października 2014 roku i w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach stał się tygodniem przeglądu dobrych praktyk w dydaktycznej pracy z dziećmi, które w swojej karierze szkolnej zmagają się z problemami czytania, pisania, tworzenia tekstów, poprawną kaligrafią, zapamiętywaniem  i organizacją własnej pracy. Jest ich w placówce niemało, symptomy te dotykają około 1/3 uczniów w szkole. Wczesna diagnoza problemów szkolnych pozwala jednak  na szybką reakcję w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wprowadzanie potrzebnych działań. Ważne jest też motywowanie uczniów i rozwijanie ich naturalnych zainteresowań.

W Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji pokazano, że można działać sprawnie, twórczo pomagając uczniom na każdym etapie edukacyjnym. Wychowawcy dzieci młodszych, nauczyciele poloniści, matematycy, nauczyciele przyrody, j. angielskiego, przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, psycholog, logopeda, bibliotekarz, katecheci oraz nauczyciele wychowania fizycznego zwarli szeregi i udowodnili, że praktyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz wypracowane przez nich sposoby absorbowania uwagi uczniów są ciekawymi propozycjami. Uczniowie pokazali, że potrafią działać  twórczo, aktywnie i efektywnie. Skupiali się na wykonywaniu ćwiczeń grafomotorycznych, malowali paluszkami, układali łamigłówki, słowniczki w jęz. angielskim, uczyli się piosenek z pokazem ruchowym, wykonywali papierozwierzaki, w  zabawie rozwijali logiczne myślenie, poprawną wymowę, korzystali z dyktand graficznych, audiobooków, multimediów. Był to tydzień obfitujący w kreatywne rozwiązania wspierające dzieci z dysleksją rozwojową. Najważniejsze, że dorobek tygodnia po raz kolejny urozmaicił i wzbogacił praktykę pracy dydaktycznej nauczycieli, by sprawnie, spójnie, razem móc pomagać. Dni ogłoszone w Europie Tygodniem Świadomości Dysleksji trwają tu bowiem cały rok szkolny, nauczyciele zrzeszeni w działającym przy SP nr 3 Oddziale Terenowym nr 61 Polskiego Towarzystwa Dysleksji pracują z  dziećmi każdego powszedniego dnia troszcząc się o nie, dbając o ich kondycję i zapał w przełamywaniu trudności edukacyjnych! Wszystko po to, by nie dać się dysleksji! fotoreportaż

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją     7-14 października 2013 r.

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją, to nie tylko 3 certyfikaty zdobyte podczas realizacji programów o tej właśnie nazwie, ale przede wszystkim stworzenie modeli pracy z dziećmi, które potrzebują specjalistycznego wsparcia pedagogicznego. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach, bo szkoła takie tytuły już posiada, a pomaganie dzieciom o specyficznych wymaganiach edukacyjnych traktuje się tu bardzo poważnie. W tym roku szkolnym jedna trzecia uczniów korzysta z zajęć terapii indywidualnej i grupowej, bo zaburzenia czytania, pisania, niski poziom graficzny pisma wymagają intensywnych ćwiczeń i regularnej pracy z dziećmi. Niezbędny do należycie ukierunkowanych zajęć jest też gabinet terapii pedagogicznej, a taki szkoła posiada już kilka lat .Sprawdza się on znakomicie w codziennej pracy, tym bardziej, że staraniem dyrekcji i nauczycieli jest wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Corocznie na początku października w SP3 obchodzi się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji dla zwrócenia uwagi na specyficzne problemy dzieci w nauce.

W tym roku przypadł on w dniach 7 - 14 października 2013 r. i był okazją zaprezentowania wypracowanych już oraz ciągle powstających nowych wzorców zajęć skutecznie absorbujących uwagę dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zajęcia przygotowane podczas ETŚD przez nauczycieli j. angielskiego, matematyki, polonistów i nauczycieli innych specjalności pokazały, że każdy pedagog ma swój sposób na dysleksję. Przekazy audio i wideo prezentowane w bibliotece szkolnej, pokazy ćwiczeń w gabinecie logopedycznym, zajęcia z programami edukacyjno - terapeutycznymi „Ortograffiti", „Ortograffiti z bratkiem" na zajęciach terapii pedagogicznej połączone często z elementami zabawy jeszcze raz udowodniły, że są niezawodnym sposobem, by w drodze zdobywania wiedzy i umiejętności pomagać skutecznie uczniom z dysleksją. Trudności w czytaniu i pisaniu nie mogą być dla uczniów wymówką, ale muszą być impulsem do wzmożonej pracy!

Przy szkole od wielu lat działa 61 Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji wspierający rodziców i nauczycieli w ich pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, bo pracując razem można osiągać znacznie więcej. Tu także rodzice i osoby pracujące z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji mogą zwracać się o pomoc, radę. Zawsze ją otrzymają po uprzednim umówieniu się z terapeutami pracującymi w szkole. fotoreportaż

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 15-21 października 2012 r.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji corocznie inicjowany jest w październiku, w 2012 roku jego obchody przypadły w dniach od 15 do 21 października i były kolejną okazją upowszechniania wiedzy o dysleksji. W naszym kraju od 1990 roku istnieje Polskie Towarzystwo Dysleksji wspierające rodziców i placówki oświatowe, wychowawcze w ich pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Od 2004 roku w Chojnicach, przy Szkole Podstawowej nr 3, działa 61 Oddział Terenowy PTD . Od tego tez czasu w szkole organizuje się corocznie obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 250 dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W tym roku pedagodzy, psycholog szkolny, nauczyciele prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej zorganizowali konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją. Natomiast dla uczniów przygotowano szereg różnorodnych zajęć przybliżających dzieciom problemy dysleksji. Sporo działo w gabinecie logopedy szkolnego! Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i młodszych klas zorganizowano tu zajęcia logopedyczne „Śmieszne minki dla chłopca i dziewczynki". Szkolna biblioteka przygotowała dla maluchów odtwarzanie różnorodnych słuchowisk na motywach znanych baśni i legend, podczas których dzieci mogły tworzyć niepowtarzalne ilustracje do wysłuchanych nagrań. Uczniowie klas drugich obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą sylwetce H. Ch. Andersena, najsłynniejszego bajkopisarza, któremu zmagania z dysleksją wcale nie były obce. Trzecioklasiści i uczniowie klas czwartych już przygotowują się do szkolnego konkursu „Memory" ogłoszonego w szkole, a opartego na zasadach bardzo lubianej przez dzieci gry pamięciowej. Dla zespołów klas piątych i szóstych zaplanowano wysłuchanie słuchowisk uczących empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Nauczyciele matematyki prowadzili zajęcia „Z matematyką na wesoło", podczas których powstawały oryginalne uczniowskie rymowanki poświęcone przede wszystkim tabliczce mnożenia. Poloniści zorganizowali konkursowe „Ortograficzne łamigłówki", a na zajęciach terapii pedagogicznej powstały (eksponowane już w szkole) „Drzewa ortograficzne". Na zajęciach plastycznych i świetlicowych uczniowie tworzyli prace „Kolorowa ortografia". Efekty ich działań są nie tylko kolorowe, ale również bardzo ciekawe, pomysłowe i zdobią również galerię utworzoną w holu szkoły.

W szkole nie tylko propagujemy wiedzę o dysleksji, prowadzimy zajęcia terapeutyczne, informujemy o działaniach 61 Terenowego Odziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji istniejącego przy naszej szkole, staramy się z pomocą mediów jak najwięcej o dysleksji przekazać chojniczanom.  Wywiadu dla portalu Chojnice24.pl na temat dysleksji udzieliła m.in. pani Mariola Werra - nauczycielka wyróżniona w tym roku tytułem honorowego członka PTD. Czytaj tutaj

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2009

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w tym roku obchodziliśmy w dniach 5 - 12 października. W ramach europejskiej kampanii poświęconej problemom dzieci z dysleksją w szkole sporo się działo. Dla uczniów przygotowano konkursy i zajęcia propagujące wzorowe czytanie, (konkurs dla superlektorów!), znajomość popularnych tekstów baśniopisarza dyslektyka - H. Ch. Andersena, zajęcia z nagraniami audio znanych tekstów dla najmłodszych. Wszystko po to, aby uczniom nie były obce problemy ich kolegów - dzieci dyslektycznych.
Laureaci konkursu SUPERlektor`2009

Superlektorzy: Sebastian Motylewski i Kacper Hulek

wyróżnienia: Magda Rząska, Laura Sikorska, Patryk Dorosz, Diana Gliniecka

Laureaci konkursu czytelniczego "Tę baśń napisano dla mnie!":

 • Anna Kruszyńska, Vb
 • Filip Wojtaszewski, Vb
 • Paulina Szupke, Vd
 • Sylwia Snarska, Vc
 • Marcin Błach, Va
 • Krzysztof Adamczyk, Vd
 • Paulina Szaryńska, Vd

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2008

Kiedy czytanie bywa problemem....

Przesłaniem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji obchodzonego corocznie w październiku jest zwrócenie uwagi na specyficzne trudności dzieci w uczeniu się, zwłaszcza w mówieniu, czytaniu i pisaniu. W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach jego obchody (w dniach 6- 12 października`08) połączono z wdrożeniem w szkole szeregu przedsięwzięć, które przybliżały problem dysleksji uczniom i ich rodzicom. Patronem obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w szkole był Hans Christian Andersen - najsłynniejszy baśniopisarz w dziejach, a jednocześnie człowiek zmagający się z dysleksją. Powierzone zadania realizowali wspólnie nauczyciele i uczniowie. Najmłodszym dzieciom ich starsi koledzy czytali baśnie Andersena, na ich kanwie powstawały plastyczne prace oddające idee i nastrój tekstów. Na zajęciach języka polskiego omawiano twórczość Andersena z kanonu lektur. W bibliotece szkolnej zespoły klasowe miały okazję obejrzeć przygotowane prezentacje multimedialne „Wielcy dyslektycy" i „H.Ch. Andersen - moje życie jest jak historia brzydkiego kaczątka" oraz porozmawiać o problemie dysleksji. W świetlicy szkolnej zorganizowano kącik relaksacyjny, w którym odtwarzano nagrania baśni z płyt CD. Podczas zajęć terapii pedagogicznej w klasach IV - VI realizowano program „Ortografitti". W holu szkoły umieszczono gazetkę ścienną prezentującą sylwetki sławnych osób dotkniętych dysleksją oraz informacyjną z wykazem wiadomości i publikacji na temat dysleksji. Dla uczniów przygotowano też zajęcia zapoznające dzieci z prostymi technikami i ćwiczeniami relaksacyjnymi pomagającymi usuwać zmęczenie podczas nauki. Rodzicom zaproponowano indywidualne konsultacje związane z tematem dysleksji, sposobami planowania nauki własnej dzieci w domu i wspierania ich w nauce. Przeprowadzono również badania logopedyczne i ryzyka dysleksji wśród młodszych uczniów.

Warto wspomnieć, że w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach od 2004 roku działa 61 Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  W szkole prowadzone są klasy terapeutyczne dla dzieci z problemami dysleksji (obecnie na poziomie klas trzecich i piątych). Z dziećmi pracuje zespół nauczycieli - terapeutów, socjoterapeutów, logopeda, psycholog, pedagog. Wiedza przekazywana jest nowoczesnymi technikami terapeutycznymi oraz metodami wspomagającymi. Szkoła posiada również gabinet terapii zajęciowej dla uczniów z trudnościami  dydaktycznymi ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji.