Pedagog i psycholog radzą

To miejsce na naszej stronie internetowej, gdzie artykuły, porady, wskazówki do pracy z dziećmi umieszczać  będą pedagodzy szkolni i psycholog pracujący w SP3 oraz inni nauczyciele. Zachęcamy do lektury po otwarciu podanych linków.

Pomoc w kryzysie psychicznym

"Czy o depresji powiedziano już naprawdę wszystko"

"Przeciwdziałanie handlowi ludźmi"

"Media w życiu dziecka"

"Depresja u dzieci"

"Dysleksja - jej objawy u dzieci"

"Kształtowanie aktywności społecznej dzieci"

"Role dzieci w rodzinie alkoholowej"

"Bezpieczny Internet"

"Dopalacze"

"Dobry nauczyciel"

"Dzieci z zaburzeniami zachowania"

"Jak motywować dziecko do nauki?"

"Wychowanie do wartości"

Telefony zaufania dla dzieci ;

Szkoła dla rodzica

Dziecko a narkotyki

Uczeń z depresją w szkole

Cyberprzemoc. Jak przeciwdziałac?

Gdzie szukać pomocy?

"Wczesna profilaktyka logopedyczna - zalecenia"