Telefon zaufania dla dzieci

W maju są obchodzone Dni Telefonów Zaufania dla Dzieci. W tym roku polskie obchody organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje.

W Polsce działa wiele telefonów pomocowych dla dzieci i młodzieży. Różny jest ich zasięg oraz profil tematyczny. Nieliczne telefony zaufania dla dzieci, dzięki współpracy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, mają zasięg ogólnopolski i są bezpłatne dla wszystkich korzystających z ich oferty. Dzieci powinny znać te numery, by w trudnych sytuacjach życiowych mogły uzyskać pomoc i wsparcie nawet wtedy, gdy wstydzą się bądź boją powiedzieć o swoich problemach rodzicom lub opiekunom. Razem z konsultantami telefonów zaufania, mogą zastanowić się, jak powiedzieć o trudnościach rodzicom, czy nauczycielom, kogo w swoim środowisku poprosić o pomoc.
Więcej informacji  tutaj

Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci`2013 - Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak zapowiedział kampanię edukacyjną Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jej celem jest promocja telefonu zaufania wśród najmłodszych, uczulenie dzieci na to, że nikt nie ma prawa łamać ich podstawowych, zagwarantowanych w konwencji praw oraz  uświadomienie im, gdzie mogą szukać pomocy w razie pojawienia się problemu. Kampania ruszy w czerwcu. Na stronie Rzecznika Praw Dziecka uruchomiona zostanie specjalna zakładka, w której do pobrania będą materiały dla pedagogów i opiekunów, niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z tematem.
Przesyłamy link do spotu promującego kampanię - http://mail.freshmail.pl/c/w6osrqh6aa/zi9j4rcvi0/

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował także list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ.MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.
Treść listu: http://mail.freshmail.pl/c/n86xofccob/zi9j4rcvi0/