sępik

Sępik

REGULAMIN WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO "SĘPIK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOJNICACH

 1. Boisko stanowi część obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 i jest wykorzystywane głównie przez uczniów i nauczycieli tutejszej szkoły do zajęć dydaktyczno-sportowych, zajęć wychowania fizycznego,  SKS, zajęć świetlicy dziennej i popołudniowej, nauczania zintegrowanego i oddziałów „0".
 2. Dopusza się możliwość korzystania z obiektu przez osoby z zewnątrz za zgodą Dyrektora Szkoły wg zasad niniejszego regulaminu.
 3. Wielofunkcyjne boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego.
  Na boisku  jednoczśnie może przebywać 6 drużyn piłki koszykowej / 4 drużyny piłki ręcznej / 4 drużyny tenisa ziemnego / 6 drużyn piłki siatkowej.
  Drużyna nie może liczyć więcej osób niż wskazują przepisy gry danej dyscypliny.
 4. Z obiektu korzystać mogą dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna według ustalonego harmonogramu.
 5. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:
  - pozostawienie obuwia nie sportowego w sztni i założenie właściwego boiska sportowego,
  - przestrzeganie zasad bezpieczeństawa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu,
  - utrzymanie czystości i porządkuna terenie boiska i szatni,
  - podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia,
 6. Przebywającym na terenie boiska nie wolno:
  - wnosić sprzętu nie sportowego,
  - wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  - korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie boiska,
 7. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na boisku i w szatniach.
 8. Osoba prowadząca zajęcia na obiekcie zobowiązuje się do:
  - punktualnego rozpoczynania i zaknczenia zajęć,
  - utrzymania czystości na terenie obiektu,
  - pobierania kluczy i zamykania udostępnionych pomieszczeń,
  - zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  - przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, ewakuacyjnych i porządkowych,
  - po zakończeniu zajęć - pozostawienie boiska i pomieszczeń w stanie przyjętym, uporządkowania sprzętu sportowego, zdania kluczy,
  - prowadzący zajęcia zobowiązani są do kontrolowania obuwia sportowego uczestników zajęć (zabrania się wchodzniana boisko w obuwiu z kolcami i korkami)
 9. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny obektu, użytkowanego sprzętu - usterki zgłosić dyrektorowi szkoły.
 10. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia obiektu, nawierzchnię sportową ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  - używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach i kolcach,
  - wprowadzania do użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np.roweru, deskorolki,
  - niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  - wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
  - zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach,
  - przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  - zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  - korzystania z boiska bez zgody Dyrektora Szkoły.
 12. Na całym terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 13. Na terenie obiektu zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 14. Na obiekcie i w szatniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad przepisów BHP i PPOŻ.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy itp., należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy.
 16. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

TVN w naszej szkole

Dzisiaj, 16 grudnia 2009 roku naszą szkołę odwiedziła ekipa dziennikarzy ze stacji telewizyjnej TVN. Powodem wizyty było oddane do użytku boisko Sępik. Materiał przygotowany przez telewizję ma być wyemitowany dzisiaj, 16 grudnia w wiadomościach TVN "Fakty" o godz. 19.00. Dziennikarze pytali o szczególy powstania Sępika.Zresztą nie oni jedyni , dzisiejsze wydanie "Gazety Wyborczej" także zawierało obszerne artykuły na tematy naszego boiska. Po części roboczej wizyty , tj. nagraniu materiału tematycznie związanego z Sępikiem, ekipę telewizyjną bardzo zainteresowała sama szkoła - jej poprzednie przedsięwzięcia: przystosowanie budynków do nowych potrzeb w szkole (oddziały zerowe), modernizacja wnętrz szkoly, dokonania powiązane z tworzeniem zielonego otoczenia szkoły. Był też czas na rozmowy z uczniami SP3. Fotoreportaż z wizyty TVN w galerii, a poniżej link do nagrania wideo


http://chojnice.com/video/pokaz/78#foto


Skąd nazwa Sępik się wzięła?

A skąd się owa nazwa wzięła? To proste. Dyrektor szkoły tak bardzo zabiegał o sfinalizowanie planów budowy boiska, że w rozmowach prowadzonych z nim przez wladze miasta, padła nieopatrznie uwaga, że wprost chce je wysępić! Wysępił, zaraził pomysłem wielu i udało się! Więc jest sępik, nie orzeł czy orlik, jaskółka, która jedna podobno nie czyni wiosny, ale właśnie sępik. Czemu nie! Nazwę wkrótce wielką sympatią otoczył sam dyrektor, zaczęli używać tego miana nauczyciele wf - u! W końcu nazwa przylgnęła do powstającego boiska. I została! W Chojnicach powstał pierwszy Sępik i różni się on od Orlika tym, że urodził się z wielkiej determinacji i uporu tworzenia czegoś, co społecznym działaniem przy otwartości władz miejskich zrobić można. A dzisiaj ma już boisko nie tylko swoją oryginalną nazwę, ale także logo. Głośno o nim w mediach, a my cieszymy się , że go mamy! Mamy Sępika - boisko , ktorego imię - jak powtarza dyrektor szkoly - autor boiskowego miana, pochodzi od nazwy ptaka równie potrzebnego naturze, silnego i towarzyskiego !

Sępik już jest!

Dzisiaj, 7 grudnia 2009 roku podczas szkolnej uroczystości mikołajkowej, nastąpiło oficjalne otwarcie boiska z marzeń - Sępika. To wspaniały świąteczny upominek dla wszystkich uczniów!

„Wszyscy biegną na Orlika, a my mamy swego Sępika!"  skandowali wesoło uczniowie klasy I a, podczas szkolnej uroczystości. Dzieci podziękowały wszystkim, którzy swą inicjatywą, działaniem, wsparciem, pracą przyczynili się do powstania obiektu. Słowa wdzięczności skierowano do dyrektora szkoły Karola Kołyszko pomysłodawcy i inicjatora przedsięwzięcia, Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera, który uwierzył w szkolne działanie i wyciągnął do nas przyjazną dłoń, Rady Miasta, radnych (tu wielkie uznanie dla przewodniczącej Komisji Kultury i Sportu pani Marii Błoniarz- Górnej) Janusza Ziarno - dyrektora Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia, Jarosława Rekowskiego - dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, przyjaciół z chojnickich firm, Rady Rodziców SP3 i wielu, wielu innych. Im wszystkim uczniowie dedykowali przygotowany program artystyczny, tańce, piosenki i brawurowy pokaz umiejętności sportowych. Niespodzianką dla uczniów i gości było pojawienie się na uroczystości szkolnej Sępika - maskotki, której wygląd odwzorowany został z logo obiektu sportowego. Później nastąpiło poświęcenie boiska i symboliczne przecięcie wstęgi. I tak oto spełniło się największe marzenie uczniów SP3 - jest nowoczesne boisko! Pierwsze mecze już na wiosnę A.D. 2010!

Na razie wszem i wobec ogłaszamy, iż boisko wielofunkcyjne Sępik ma nawierzchnię sztuczną i wspaniałe oświetlenie. Obiekt skupia w sobie cztery funkcje: - boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40,0 x 20,0 m, - boiska do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m, - kortu do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,8 m, - boiska treningowego do koszykówki 10,83 x 20,0 oraz skoczni w dal z rozbiegiem 33,0 x 1,5 m.

Jak na mikołajkową uroczystość przystało, dzieci odwiedził też św. Mikołaj. Dla wszystkich miał słodkości (dzięki hojności Samorządu Osiedla Mieszkańców nr 9 w Chojnicach) i znaczki z logo Sępika ufundowane przez Radę Rodziców! relacja portalu Chojnice.com ----