Podręczniki

Regulamin obrotu używanymi podręcznikami w SP nr 3

Regulamin udostępniania darmowych podręczników i wydawnictw objętych dotacją celową

Uczniowie kl. I-VII szkoły podstawowej objęci są  programem bezpłatnych podręczników, dzieci otrzymają je w szkole, we wrześniu (na rok nauki).

W roku szkolnym 2017/2018 rodzice dokonują zakupu podręczników tylko do nauki religii.
Zestaw podręczników  do religii w roku szkolnym 2017/2018:

Ćwiczenia do religii dla kl.0 „Jesteśmy dziećmi Boga", red. ks.Kubik, Wydaw. WAM

kl 1: "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", zeszyt - Ćwiczenia ucznia kl. 1 szkoły podstawowej. Wydaw. WAM. Rok wydania 2012 i nowsze
kl 2: „Kochamy Pana Jezusa" - zeszyt ćwiczeń, WAM Kraków, wydanie 2013 i nowsze
kl.3:  Zeszyt ćwiczeń „Przyjmujemy Pana Jezusa", WAM Kraków
kl.4: ks. Zbigniew Marek „Zaproszeni przez Boga" - podręcznik, Wydaw WAM, Kraków, wydanie 2012 i nowsze
kl 5: „Obdarowani przez Boga" - podręcznik, Kraków, Wydaw WAM, wydanie 2013 i nowsze
kl. 6: „Przemienieni przez Boga" - podręcznik, Kraków, Wydaw WAM, wydanie 2014 i nowsze
kl. 7: "Szukam Was", podręcznik, red. ks. W. Kubik, WAM, Kraków, wydanie 2014 i nowsze

SP 3 - szkolny zestaw podręczników na r. szk. 2016/2017

Klasy 0 - III

klasa

przedmiot

podręcznik

Klasy 0

edukacja

przedszkolna

„Kolekcja 6 -latka" Wydaw. Nowa Era

j.angielski

 

religia

Ćwiczenia do religii dla kl.0 „Jesteśmy dziećmi Boga", red. ks.Kubik, Wydaw. WAM

Klasy. I (objęte programem

darmowych podręczników, z wyjątkiem podręcznika do religii)

edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik Lorek M., Wollman L. „Nasz elementarz" Klasa 1, MEN

Ćwiczenia - „Tropiciele", podręcznik z ćwiczeniami, WSiP

j.angielski

C. Read, M. Ormerod „Tiger 1" - podręcznik, Wydaw. Macmillan

Ćwiczenia „Tiger 1"

religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" - zeszyt - Ćwiczenia ucznia kl. 1 szkoły podstawowej. Wydaw. WAM. Rok wydania 2012 i nowsze

Klasy II

(objęte programem

darmowych podręczników,z wyjątkiem podręcznika do religii)

edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła" - podręcznik MEN

„Ćwiczenia z pomysłem", WSiP

j. angielski

„Tiger 2" - podręcznik, wydaw. Macmillan

„Tiger 2" - ćwiczenia

religia

„Kochamy Pana Jezusa" - zeszyt ćwiczeń, WAM Kraków, wydanie 2013 i nowsze

Klasy III(objęte programem

darmowych podręczników, z wyjątkiem podręcznika do religii)

edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła" - podręcznik MEN, "Cwiczenia z pomysłem", WSiP

j. angielski

"Tiger 3" - podręcznik, "Tiger 3" - ćwiczenia, Wydaw. Macmillan

religia

Zeszyt ćwiczeń „Przyjmujemy Pana Jezusa", WAM Kraków

Klasy I - III

Etyka

„Etyka. Chcemy być lepsi". Podręcznik i program nauczania. Wydawnictwo Siedmioróg

/zakup podręcznika dla uczniów uczestniczących w zajęciach nie jest wymagany/

Nauczanie blokowe

 

Klasa

przedmiot

podręcznik

kl. IV

(objęte programem

darmowych podręczników, z wyjątkiem podręcznika do religii)

j.polski

A. Klimowicz - „Teraz polski", Wydaw. Nowa Era

+ ćwiczenia do j.polskiego

matematyka

M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki „Matematyka z plusem", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

+ dwa zeszyty ćwiczeń

j. angielski

C. Granger -„New Hot Spot 1", Wydaw.Macmillan

przyroda

M.Marko - Worłowska, F. Szlajfer, J. Stwarz „Tajemnice przyrody. Klasa 4", Nowa Era

historia

„Wczoraj i dziś", klasa IV ; Wydaw. Nowa Era (tylko podręcznik)

religia

ks. Zbigniew Marek „Zaproszeni przez Boga" - podręcznik, Wydaw WAM, Kraków, wydanie 2012 i nowsze

plastyka

„Do dzieła" podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej, Nowa Era;

„Masz talent" ćwiczenia plastyczne dla klas 4-6 szkoły podstawowej

muzyka

„I gra muzyka" - podręcznik do muzyki dla klas 4-6, Wydawnictwo „Nowa Era".

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej „I gra muzyka"

zajęcia komputerowe

„Lubię to" klasa 4 „Nowa Era"

zajęcia techniczne

„Jak to działa" - kl. 4 Wydaw. Nowa Era

 

Klasy V

(objęte programem

darmowych podręczników, z wyjątkiem podręcznika do religii)

j. polski

 

Klimowicz - "Teraz polski", Wydaw. "Nowa Era"

matematyka

„Matematyka z plusem" Gdańskie Wydaw. Oświatowe

 

przyroda

Ślósarczyk J.Kozik R., Szlajfer „Tajemnice przyrody. Klasa 5", Wydaw. Nowa Era

 

historia

„Wczoraj i dziś" , klasa V, Wydaw. Nowa Era

(tylko podręcznik)

j. angielski

Kontynuacja „Hot Spot 2"

religia

„Obdarowani przez Boga" - podręcznik, Kraków, Wydaw WAM, wydanie 2012 i nowsze

muzyka

"I gra muzyka" podręcznik dla klas 4-6, ćwiczenia "I gra muzyka"

plastyka

"Do dzieła!" kl. V

zajęcia komputerowe

"Lubię to! kl. V

technika

Kontynuacja podręcznika z klasy IV

Klasy VI

j. polski


Horwath E.; Żegleń A. - „Słowa z uśmiechem" -kl. VI

Podręcznik i ćwiczenia dla kl.VI   , WSiP

matematyka

„Matematyka wokół nas" - podręcznik i 2 zeszyty ćwiczeń  Wydaw. WSiP

przyroda

Stawarz J., Szlajfer F., KowalczykH. - „Tajemnice przyrody" kl.6, podręcznik do nowej podstawy programowej, Wydaw. Nowa Era

historia

„Wczoraj i dziś" , klasa VI, Wydaw. Nowa Era

(tylko podręcznik)

j. angielski

Kontynuacja „Hot Spot 2" (podręcznik i ćwiczenia)

Wydaw. Macmillan

religia

„Obdarowani przez Boga" - podręcznik, Kraków, Wydaw WAM, wydanie 2012 i nowsze

 

muzyka

Kontynuacja podręcznika z klasy IV, V - "I gra muzyka"

 

plastyka

Kontynuacja  podręcznika z klasy IV, V - "Do dzieła!"

 

zajęcia komputerowe

Kontynuacja  podręcznika z klasy IV, V - "Lubię to!"

 

technika

Kontynuacja podręcznika / nie jest wymagany /