W szkole znajdują się dwie świetlice, dla klas I-III i IV-VIII.

Każdy uczeń, który chce uczestniczyć w zajęciach zobowiązany jest oddać kartę zgłoszeniową wypełnioną przez rodzica bądź opiekuna.