Zapisy dzieci do Przedszkola nr 3, oddziałów przedszkolnych dla 5 i 6-latków  oraz klas pierwszych - rok szkolny 2019/2020

Uchwała Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2019/2020- tutaj

Termin składania podań do oddziałów przedszkolnych upływa 4-29 marca 2019 roku, termin w postępowaniu uzupełniającym do 7-31 maja 2019 roku.

Termin składania podań do klas I upływa 4-29 marca 2019 roku, postępowanie uzupełniające do dnia 21-24 maja 2019 roku.

Podania do oddziałów przedszkolnych i kl. I  należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Dworcowej.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Chojnice

z dnia 6 luty 2019 r.

W sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.


Zasady rekrutacji do przedszkola, bezpłatnych oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych - tutaj

wzór arkusza zgłoszenia dziecka do kl
Zapisu uczniów na rok szkolny 2019/2020 można dokonywać w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 

Zespół Szkolno - Przedszkolny prowadzi nabór do, oddziałów przedszkolnych dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków;  bezpłatnych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 - letnich oraz sześciolatków i siedmiolatków do klas pierwszych

ATUTY SZKOŁY

  • WIELOFUNKCYJNE BOISKO "SĘPIK", boisko trawiaste
  • PLAC ZABAW "RADOSNA SZKOŁA"
  • GABINET TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI DYDAKTYCZNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSLEKSJI
  • PROFESJONALNIE WYPOSAŻONY GABINET LOGOPEDYCZNY
  • WYREMONTOWANE BOISKO REKREACYJNE, PRZYSZKOLNE TERENY ZIELONE
  • SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA


Zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dokonać można w sekretariacie Zespołu szkolno - Przedszkolnego nr 3 (formularze dostępne na miejscu). Uwaga! Zapisy do klas I wymagają sporządzenia kserokopii aktu urodzenia dziecka) Sekretariat przyjmuje zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052 397 49 66
Zamieszczamy również wzory arkuszy zgłoszeń dzieci do kl. 0 i kl. I , ktore można wydrukować i wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły /patrz wyżej/