Nowy zieleniec przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach otwarty!

We wtorek 25 listopada 2008 roku otwarto nowy zieleniec położony wzdłuż południowo - wschodniej strony budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz wyremontowany parking przy sali gimnastycznej i  nowe wejście do szkoły od ul. Sędzickiego. Prace remontowe wykonane w 2008 roku przyniosły imponujące wyniki - zagospodarowanie ok. 1200 m2 terenu przyszkolnego  obejmującego nieużytki i nawierzchnie od dawna wymagające remontu. Prace obejmowały: naprawę ogrodzeń, roboty ziemne, prace drenażowe, osuszanie i izolację ścian, odświeżenie elewacji zewnętrznej budynku, usunięcie skarp i nasypów, ułożenie polbruku pozyskanego z rozbiórki miejskich ulic, nawiezienie ziemi ogrodniczej, posadzenie roślin, ułożenie włókniny i  kory drzewnej.

Pomysłodawca przedsięwzięcia - dyrektor Karol Kołyszko - podczas realizacji projektu nie pozostał sam. Pomagali wydatnie: Urząd Miejski, Samorząd Miasta, Rada Rodziców SP3, firmy i osoby prywatne, chojnickie organizacje i instytucje, woźni i pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów i co ważne - sami uczniowie, którzy w zespołach klasowych przeprowadzali zbiórkę funduszy na wybrane rośliny, które już ukorzeniają się  na szkolnym zieleńcu.

Podsumowując zadanie i ogrom wykonanych prac można z dumą stwierdzić, że przy realizacji tego przedsięwzięcia udało się skupić działania lokalnych instytucji dla ekologii, ochrony środowiska, a szkoła, która podjęła się wykonania wielu prac we własnym zakresie ze środków nie obciążających budżetu miasta, zyskała wspaniale zielone otoczenie! Efekty cieszą i mobilizują do kontynuowania prac wiosną, by uczniowie tuż przy sali gimnastycznej zyskali zaprojektowane już, bardzo potrzebne miejsce do organizowania zajęć i uroczystości na świeżym powietrzu.
Podczas uroczystości otwarcia zieleńca obecni byli przedstawiciele władz miasta, instytucji i firm wspomagających szkołę w jej przedsięwzięciu. Oddane do użytku tereny poświęcił ks. Tomasz Mońko z Bazyliki Mniejszej w Chojnicach.