Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach jest publiczną szkołą podstawową. Razem z Przedszkolem nr 3 w Chojnicach położonym przy ul. Młodzieżowej tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Chojnicach. W szkole  uczy się obecnie 732 uczniów w klasach I - VIII.

W roku 2019 ukończono gruntowny remont i rozbudowę pomieszczeń szkolnych, termomodernizacją budynków, a rewitalizacja obiektu nadała szkole nowe, wzorowane na przeszłych latach oblicze. Uczniowie korzystają z nowej, przestronnej stołówki Dzieci z klas I - III uczą się w nowych salach, w odrębnej, wydzielonej dla nich  części szkoły, przerwy między zajęciami spędzają z wychowawcą. Pory przerw ustalane są wg potrzeb dzieci.  W szkole funkcjonują klasy integracyjne, klasy sportowe. Uczniowie korzystają z bogatego zaplecza sportowego, są dowożone na zajęcia na pływalni.

Szkoła posiada tytuły „Szkoły z klasą” i „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” (4 certyfikaty), "Szkoły bez przemocy", jej uczniowie zdobyli miano "Uczniów z klasą" w ogólnopolskiej akcji pod patronatem "Gazety Wyborczej", biorą udział w konkursach przedmiotowych o zakresie ogólnopolskim i lokalnym, rozwijają także swoje zainteresowania i pasje na kołach przedmiotowych i sportowych organizowanych w szkole.

Do dyspozycji uczniów są

 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownie komputerowe,
 • sala gimnastyczna,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka, czytelnia, pracownia multimedialna z dostępem do Internetu,
 • świetlice dla młodszych i starszych uczniów, stołówka,
 • świetlica popołudniowa,
 • gabinety: psychologa, logopedy, pedagoga,
 • sala terapii zajęciowej,
 • sala terapii sensorycznej, sala zmysłów
 • sala do zajęć artystycznych
 • harcówka.

Przy szkole znajduje się

 • boisko sportowe z trawiastą nawierzchnią,
 • teren rekreacyjny,
 • wygodne boisko z polbrukową nawierzchnią,  dzieci spędzają tu przerwy międzylekcyjne jeśli pozwala na to aura,
 • zieleniec szkolny z patio do zajęć na świeżym powietrzu,
 • nowoczesne boisko ze sztuczną murawą "Sępik",
 • plac zabaw "Radosna Szkoła"


Szkoła jest placówką dydaktyczno- wychowawczą, która wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.  Dbamy zarówno o ucznia zdolnego, jak i o ucznia z trudnościami w nauce. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Od 2005 roku tworzymy klasy terapeutyczne dla dzieci z problemami dysleksji.  Z dziećmi pracuje zespół nauczycieli – terapeutów, socjoterapeutów, logopeda, psycholog, pedagog. Wiedza przekazywana jest nowoczesnymi technikami terapeutycznymi oraz metodami wspomagającymi.
Szkoła posiada również gabinety terapii zajęciowej dla uczniów z trudnościami  dydaktycznymi ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji.

Przy naszej szkole od 2004 roku działa Oddział Terenowy nr 61 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Rozwijamy zainteresowania uczniów na wszystkich poziomach poprzez koła

 • polonistyczne,
 • matematyczne,
 • plastyczne,
 • recytatorsko – teatralne,
 • ekologiczne,
 • redakcyjne,
 • informatyczne,
 • wokalno – muzyczne,
 • taneczno – ruchowe,
 • sportowe

Naszym uczniom proponujemy

 • udział w konkursach przedmiotowych, m.in. Europejskim „Kangurze” Matematycznym, kuratoryjnych konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych, recytatorskich,
 • udział w konkursach ekologicznych, plastycznych, tanecznych,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • zajęcia w terenie,
 • programy ekologiczne, prozdrowotne,
 • działania na rzecz ochrony przyrody,
 • poznawanie naturalnego środowiska Kaszub
 • ciekawą realizację programów regionalnych, ekologicznych,
 • sprawdzenie swego talentu na festiwalach piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
 • udział w chojnickich prezentacjach i konkursach artystycznych na forum miasta,
 • udział w corocznych prezentacjach teatralnych „ Jasełka”,
 • współzawodnictwo w zawodach sportowych,
 • wyjścia do kina i teatru,
 • wyjazdy na jednodniowe i kilkudniowe wycieczki szkolne i biwaki,
 • organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych,
 • festyny rodzinne dla społeczności szkolnej i lokalnej,
 • współdecydowanie i współdziałanie  w sprawach szkoły

ATUTY SZKOŁY

 • szkoła bez dzwonków, uczniowie posiadają własne szafki umiejscowione na korytarzach,
 • z uczniami pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • specjaliści pedagogiki, psychologii, dysleksji, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej,
 • dbamy o dojrzałość szkolną uczniów,
 • opieka pielęgniarki,
 • pracownie i gabinety wyposażone w pomoce naukowe,
 • koła języka angielskiego,
 • realizację programów profilaktycznych, autorskich  i innowacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • w szkole powstała i aktywnie działa pierwsza w Polsce sportowa sekcja roller surfer,
 • tu powstało Szkolne Bractwo Rycerskie "Trójka",
 • bazą sportową szkoły jest: sala gimnastyczna, korekcyjna, boiska zielone, boisko ze sztuczną nawierzchnią "Sępik", do dyspozycji uczniów jest nowoczesny sprzęt sportowy,
 • dwie przestronne świetlice dzienne i świetlica popołudniowa,
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna, czytelnia, pracownia multimedialna,
 • jasne, przestrzenne sale lekcyjne, kolorowe korytarze,
 • przystosowane do wieku uczniów zaplecze sanitarne, także dla uczniów niepełnosprawnych,
 • winda
 • Zapewniamy uczniom: udział w konkursach i turniejach,
 • korzystanie z sali komputerowej z dostępem do Internetu,
 • zajęcia lekcyjne kończą się o 16.15

W ważnych sprawach ucznia i szkoły informacji udzielają

 • Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3:   mgr Karol Kołyszko
 • Wicedyrektorzy szkoły:   mgr Zofia Myszka, mgr Ewa Sawicka
 • Pedagodzy szkolni: mgr Danuta Lamczyk,  mgr Zofia Myszka
 • Psycholog szkolny: mgr Martina Węsierska
 • Logopeda: mgr Ewa Leszczyńska