Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach jest publiczną szkołą podstawową. Uczy się w niej 771 uczniów w 36 oddziałach. w roku szkolnym 2016/2017 utworzono 3 klasy pierwsze, 5 oddziałów przedszkolnych. Młodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klas I - III uczą się w odrębnej, wydzielonej dla nich  części szkoły. Dzieci z kl. I - III przerwy między zajęciami spędzają z wychowawcą, ich pory ustalane są wg potrzeb dzieci.  W szkole funkcjonują klasy integracyjne na poziomie klas  drugich, czwartych, piątych i szóstych oraz klasy sportowe: pierwsza, druga i piąta.

Szkoła posiada tytuły „Szkoły z klasą” i „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”, "Szkoły bez przemocy", jej uczniowie zdobyli miano "Uczniów z klasą" w ogólnopolskiej akcji pod patronatem "Gazety Wyborczej".

Do dyspozycji uczniów są

 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa,
 • sala gimnastyczna,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka, czytelnia, pracownia multimedialna z dostępem do Internetu,
 • świetlica i stołówka,
 • świetlica popołudniowa,
 • gabinety: psychologa, logopedy, pedagoga,
 • sala terapii zajęciowej,
 • harcówka.

Przy szkole znajduje się

 • boisko sportowe z trawiastą nawierzchnią,
 • teren rekreacyjny ze ścieżką dendrologiczną,
 • wygodne boisko z polbrukową nawierzchnią,
 • ścieżka rekreacyjna,
 • zieleniec szkolny z patio do zajęć na świeżym powietrzu,
 • nowoczesne boisko ze sztuczną murawą "Sępik",
 • plac zabaw "Radosna Szkoła"


Szkoła jest placówką dydaktyczno- wychowawczą, która wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.  Dbamy zarówno o ucznia zdolnego, jak i o ucznia z trudnościami w nauce. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Od 2005 roku tworzymy klasy terapeutyczne dla dzieci z problemami dysleksji.  Z dziećmi pracuje zespół nauczycieli – terapeutów, socjoterapeutów, logopeda, psycholog, pedagog. Wiedza przekazywana jest nowoczesnymi technikami terapeutycznymi oraz metodami wspomagającymi.
Szkoła posiada również gabinety terapii zajęciowej dla uczniów z trudnościami  dydaktycznymi ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji.

Przy naszej szkole od 2004 roku działa Oddział Terenowy nr 61 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Rozwijamy zainteresowania uczniów na wszystkich poziomach poprzez koła

 • polonistyczne
 • matematyczne
 • plastyczne
 • recytatorsko - teatralne
 • ekologiczne
 • redakcyjne
 • szachowe
 • informatyczne
 • wokalno - muzyczne
 • taneczno - ruchowe
 • sportowe

Naszym uczniom proponujemy

 • udział w konkursach przedmiotowych, m.in. Europejskim „Kangurze” Matematycznym, konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych, recytatorskich
 • udział w konkursach ekologicznych, plastycznych, tanecznych
 • zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia w terenie
 • programy ekologiczne, prozdrowotne
 • działania na rzecz ochrony przyrody
 • poznawanie naturalnego środowiska Kaszub
 • ciekawą realizację programów regionalnych, ekologicznych
 • sprawdzenie swego talentu na festiwalach piosenki dziecięcej i młodzieżowej
 • udział w Chojnickich Prezentacjach Artystycznych Szkół na forum miasta
 • udział w corocznych prezentacjach teatralnych „ Jasełka”
 • współzawodnictwo w zawodach sportowych
 • wyjścia do kina i teatru
 • wyjazdy na jednodniowe i kilkudniowe wycieczki szkolne i biwaki
 • organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
 • festyny dla społeczności szkolnej i lokalnej
 • współdecydowanie i współdziałanie  w sprawach szkoły

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny w ramach RegionalnegoProgramu operacyjnego Województwa Pomorskiego.

ATUTY SZKOŁY

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
 • specjaliści pedagogiki, psychologii, dysleksji, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej
 • dbałość o dojrzałość szkolną uczniów
 • opieka pielęgniarki
 • pracownie i gabinety wyposażone w pomoce naukowe
 • język angielski prowadzony już od pierwszej klasy
 • koła języka angielskiego
 • szkoła bez dzwonków
 • realizację programów profilaktycznych, autorskich  i innowacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne
 • w szkole powstała i aktywnie działa pierwsza w Polsce sportowa sekcja roller surfer
 • tu powstało Szkolne Bractwo Rycerskie "Trójka"
 • baza sportowa szkoły jest: sala gimnastyczna, korekcyjna, boiska zielone, boisko ze sztuczną nawierzchnią "Sępik", do dyspozycji uczniów jest nowoczesny sprzęt sportowy
 • przestronna świetlica dzienna i popołudniowa
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna, czytelnia, pracownia multimedialna
 • jasne, przestrzenne, kolorowe korytarze
 • przystosowane do wieku uczniów zaplecze sanitarne
 • szafki na obuwie i krzesełka
 • Zapewniamy uczniom: udział w konkursach i turniejach
 • korzystanie z sali komputerowej z dostępem do Internetu
 • zajęcia lekcyjne kończą się o 16.05

W ważnych sprawach ucznia i szkoły informacji udzielają

 • Dyrektor szkoły:   mgr Karol Kołyszko
 • Wicedyrektorzy:   mgr Grażyna Matthes, mgr Zofia Myszka
 • Pedagodzy szkolni: mgr Danuta Lamczyk,   mgr Zofia Myszka
 • Psycholog szkolny: mgr Anna Bindek
 • Logopeda: mgr Ewa Leszczyńska