"Czytamy Lema"

Linki do "Bajek robotów"

To tylko wybór linków, z pewnością w zasobach Internetu znajdziecie jeszcze więcej propozycji. Poniżej są linki do tekstów oraz nagran audio

http://sp236.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/lem-bajki-robotow.pdf „Bajki robotów” PDF, teksty

https://wysotsky.com/0009/609.htm teksty „Bajek robotów”

https://www.youtube.com/watch?v=VXM6vSkMZWo „Uranowe uszy”

https://soundcloud.com/radiowl/trzej-elektrycerze-stanis-awa „Trzej elektrycerze”, czyta B.Szyc

https://www.youtube.com/watch?v=IdXMFoahYnc „Trzej elektrycerze”

https://www.youtube.com/watch?v=4iYqME7EMwg „Trzej elektrycerze”

https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo&t=175s „Bajki robotów”

Stanisław Lem - notatka

We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction.  Jego twórczość literacka  zaliczana jest do zbioru utworów o szczególnej wadze dla społeczeństwa, mówimy że jego teksty należą do kanonu literatury światowej. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema.

Patronami roku 2021 są też: kard. Stefan Wyszyński, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 maja.

Stanisław Lem był pisarzem, filozofem (człowiekiem zainteresowanym naturą rzeczywistości, poznawalnością prawdy), futurologiem, czyli kimś, kto stara  się przewidywać  przyszłość cywilizacji opierając się  na uzasadnieniach naukowych.

Urodził się w 1921 roku (12 września) we Lwowie. Samuel  i Sabina Lem - rodzice pisarza byli Polakami pochodzenia żydowskiego. Ojciec,  Samuel Lem był lekarzem laryngologiem. Kiedy Stanisław Lem uczył się w ostatniej klasie liceum rozpoczęła się  okupacja sowiecka. W 1940 r. rozpoczął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, wtedy do Lwowa wkroczyli Niemcy. Rodzinie Lemów udało się uniknąć uwięzienia w getcie - dzięki fałszywym dokumentom, ale wielu ich znajomych, krewnych stało się ofiarami holokaustu.

W czasie wojny Stanisław Lem pracował jako mechanik i spawacz w garażach niemieckiej firmy zajmującej się odzyskiwaniem surowców. W latach 1941–1942 współpracował z ruchem oporu przekazując wykradzioną podczas pozyskiwania złomu amunicję i materiały wybuchowe.

W 1946 roku, już po zakończeniu II wojny światowej, w ramach akcji repatriacyjnej (przesiedleńczej) Stanisław Lem przeniósł się z rodzicami ze Lwowa do Krakowa, gdzie kontynuował studia medyczne. Ukończył je, ale nigdy nie pracował w zawodzie lekarskim. W 1954 roku ożenił się z Barbarą Leśniak. Jego żona była lekarzem radiologiem. W 1968 urodził się syn  pary – Tomasz, obecnie tłumacz.

Stanisław Lem jako autor fantastyki zadebiutował opowiadaniami opublikowanymi w „Tygodniku Powszechnym”. W 1946 ukazała się drukowana w odcinkach w czasopiśmie „Nowy Świat Przygód” nowela fantastycznonaukowa „Człowiek z Marsa”, Lem publikował również wiersze w „Tygodniku Powszechnym”. Dzięki znajomości z Wisławą Szymborską” pisywał w tym czasie także fraszki do humorystycznego pisma śląskiego.

Podczas pobytu w Zakopanem latem 1950 Stanisław Lem spotkał przypadkiem ówczesnego prezesa Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, z którym dyskutował o braku polskiej literatury fantastycznej. Za jego namową napisał w krótkim czasie powieść „Astronauci”, która została wydana  w 1951 roku. Ten debiut książkowy Lema – fantastyczna opowieść o losie wyprawy na Wenus – okazał się bestsellerem, wielokrotnie dodrukowywanym. Po jej wydaniu pisarz został przyjęty do Związku Literatów Polskich”

W 1983 roku, na zaproszenie austriackiego związku pisarzy z Wiednia cała rodzina Lemów wyjechała z kraju. Zamieszkali we Wiedniu (stolica Austrii). Lem nawiązał współpracę z paryskim czasopismem „Kultura”, gdzie do 1987 zamieszczał artykuły publicystyczne pod pseudonimem „P. Znawca”. Lemowie powrócili do kraju w 1988 roku i ponownie zamieszkali w Krakowie.

Stanisław Lem zmarł  27 marca 2006 roku w Krakowie. 4 kwietnia 2006 zgodnie z jego ostatnią wolą urna z prochami została złożona na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Na nagrobku pisarza przeczytać możemy sentencję: "Feci, quod potui, faciant meliora potentes" - "Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej".

Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy.

Był odznaczony między innymi medalem „Gloria Artis” i najwyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego.

Twórczość Lema (wybór)

1951 rok - debiut książkowy -  powieść „Astronauci”

Powieści„Obłok Magellana”, „Eden”, „Pamiętnik znaleziony w wannie”, „Powrót z gwiazd”, „Solaris”, „Niezwyciężony”„Głos Pana”, „Wizja lokalna”, „Fiasko”, „Pokój na Ziemi”. Był również autorem trylogii „Czas nieutracony”.

Zbiory opowiadań fantastycznonaukowych: „Dzienniki gwiazdowe”, Księga robotów”, „Bajki robotów”, „Cyberiada”, „Opowieści o pilocie Pirxie”

Ciekawostki o pisarzu

 • Hasło obchodów Roku Lema – „Widziałem przyszłość” (I’ve seen the future”) – nawiązuje do treści książek pisarza, oddaje trafność przemyśleń pisarza co do przyszłości naszej cywilizacji
 • Lem zaczynał twórczość w czasach, kiedy przeciętny Polak nie miał lodówki czy radia, a o telewizorze tylko słyszał! Świat w książkach Lema był fantastyką. Potem wiele jego przemyśleń zaczęło materializować (spełniać)
 • Nazwiskiem pisarza została nazwana planetoida 3836 Lem, pierwszy polski sztuczny satelita, a także ulice – m.in. w Krakowie i w Wieliczce
 • Stanisław Lem był kandydatem do literackiej Nagrody Nobla, którą ostatecznie przyznano Czesławowi Miłoszowi w 1980 r.
 • W warszawskiej dzielnicy Wawer, na ścianie Wawerskiego Centrum Kultury znajduje się mural inspirowany twórczością Stanisława Lema.
 • Pisarz przewidział powstanie wielu wynalazków i pisal o nich: audiobooki, Internet (łączenie komputerów o dużej mocy w celu zwiększenia ich możliwości przetwarzania danych.),tablet i e-booki, smartfon (mały przenośny telewizor umożliwiający  uzyskanie    natychmiastowego dostępu do danych), druk 3D
 • Will Wright, twórca jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie "The Sims", często wymieniał twórczość Lema jako główną inspirację do stworzenia swojej gry.
 • Facebook,  zalewająca nas fala portali publikujących fake newsy nie istniały w czasach Lema, ale pisarz wspominał, że powstaną
 • rzeczywistość wirtualna - Lem pisał o niej nazywając ją fantomatyką
 • „Bajki robotów”  to bajki napisane niby o fantastycznych robotach, ale tak naprawdę to są one o nas, o ludziach!

Jego książki doczekały się licznych ekranizacji i adaptacji scenicznych, służyły za inspiracje dla komiksów, a także wywarły znaczny wpływ na innych twórców fantastyki naukowej. Tutaj możecie obejrzeć przedstawienie teatralne na podstawie „Bajek robotów”

Regulamin konkursu

Szkolny konkurs czytelniczy dla klas V – VII „Czytamy Lema”

1.Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna, osoba odpowiedzialna – Marzena Radtke

2.Adresatem konkursu są uczniowie klas V-VII naszej szkoły

3.Cele konkursu: -promocja czytelnictwa, -szerzenie kultury książki, -rozwijanie zainteresowań czytelniczych, -włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema

4.Przedmiotem konkursu jest znajomość  4 opowiadań fantastyczno – baśniowych ze zbioru „Bajki robotów”, tj:
„Trzej elektrycerze”
„Uranowe uszy”
„Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”
„Skarby króla Biskalara”
oraz notatki biograficznej: Stanisław Lem - zamieszczonej na stronie internetowej szkoły
w zakładce INFORMACJE – BIBLIOTEKA

5.Termin konkursu: środa, 9 czerwca 2021 roku, godz. 9.30 (czas trwania konkursu, ok. 1 godz.); zbiórka uczestników przed biblioteką szkolną w reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk, odstępy między uczestnikami)

6. Zgłoszenia: uczestnicy dokonują zgłoszeń udziału w konkursie do 31 maja 2021 roku na dzienniku elektronicznym szkoły wysyłając wiadomość do p. Marzeny Radtke o temacie: zgłaszam się do konkursu „Czytamy Lema” ( w treści wiadomości podajemy imię nazwisko, klasę)

7.Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz dzienniku elektronicznym.

WAŻNE
Biblioteka szkolna posiada w zbiorach egzemplarze „Bajek robotów”, można wypożyczyć.
Na stronie internetowej SP3 w zakładce INFORMACJE – BIBLIOTEKA SZKOLNA umieszczone są linki do e- booków i audiobooków „Bajek robotów”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Biblioteka

Uwaga!

Praca biblioteki szkolnej

22 marca 2021 - 9 kwietnia 2021 r.

Biblioteka pracuje w ścisłym reżimie sanitarnym.

1)      Uczniowie lub ich rodzice wypożyczają  / oddają / książki wyłącznie po  uprzednim UMÓWIENIU się przez e dziennik  z bibliotekarzem.

2)      Czytelnicy podają bibliotekarzowi dzień, godzinę i tytuł książki, po którą chcieliby przyjść do biblioteki. Bibliotekarz odsyła na e dzienniku informację zwrotną dotyczącą wizyty w bibliotece i książki, albo aprobuje zaplanowaną wizytę albo podaje inny termin.

3)      Odwiedzających obowiązuje reżim sanitarny -  dezynfekcja rąk przy wejściu C, maseczki, w pomieszczeniu bibliotecznym może przebywać tylko 1 czytelnik z zachowaniem dystansu społecznego. Czytelnik w bibliotece odkłada przyniesione książki na półkę kwarantanny.

3) Pracownicy szkoły korzystają z biblioteki na bieżąco w godzinach jej pracy.

4)  Czytelnicy nie mają dostępu do półek z książkami. Wybrane tytuły podaje bibliotekarz.

5)   Książki zwracane przez czytelników do biblioteki podlegają 2 dniowej kwarantannie.

6)    Wszystkie osoby korzystające z biblioteki po wejściu do wypożyczalni dezynfekują dłonie, mają zasłonięte usta i nos, zachowują dystans 1, 5 m. Do wypożyczalni wchodzimy pojedynczo.

7)      Czytelnia i pracownia medialna nie są  udostępniane.

 

 

starsze wiadomości

 

1)    Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 korzystają  z biblioteki 
wg harmonogramu, w którym wyznaczono dla nich dzień tygodnia 
i godzinę wizyt w bibliotece

Biblioteka harmonogram wizyt klas 1 - 3 /plik pdf/

 

Godz./dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

 

 

 

2

8.50 – 9.35

 

 

1 a

 

3 b

 

2 c

 

2 b

3

9.45 – 10.30

 

1 b

4

10.45 -11.30

 

 

1 c

 

 

5

11.45 – 12.30

 

 

 

 

6

12.45 – 13.30

 

 

 

2 a

 

2 d

 

3 a

7

13.40 – 14.25

 

3 c

 

8

14.35 -15.00

 

 

 

 

 

 

2)      Uczniowie klas 4 – 8 lub ich rodzice wypożyczają  / oddają / książki po uprzednim zgłoszeniu się przez e dziennik do wychowawcy bądź bibliotekarki. Zgłoszenie chęci wypożyczenia książki bibliotekarz przyjmuje potwierdzając w dniu zgłoszenia, iż książka jest dostępna / bądź niedostępna  w zbiorach biblioteki. Uczeń / rodzic otrzymuje informację zwrotną o książce przez e dziennik.

3)      Pracownicy szkoły korzystają z biblioteki na bieżąco w godzinach jej pracy.

4)      Czytelnicy nie mają dostępu do półek z książkami. Wybrane tytuły podaje bibliotekarz.

5)      Książki zwracane przez czytelników do biblioteki podlegają 2 dniowej kwarantannie.

6)      Wszystkie osoby korzystające z biblioteki po wejściu do wypożyczalni dezynfekują dłonie, mają zasłonięte usta i nos, zachowują dystans 1, 5 m. Do wypożyczalni wchodzimy pojedynczo.

7)      Czytelnia i pracownia medialna nie są  udostępniane.

 

Odwiedzających obowiązuje reżim sanitarny -  dezynfekcja rąk przy wejściu C, maseczki, w pomieszczeniu bibliotecznym może przebywać tylko 2 czytelników z zachowaniem dystansu społecznego. Czytelnicy w bibliotece odkładają przyniesione książki na półkę kwarantanny.

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Chojnicach w trakcie pandemii Covid – 19

 

 1. W pomieszczeniu mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby wypożyczające z zachowaniem społecznego dystansu 1,5m, pozostali czytelnicy czekają na zewnątrz, również z zachowaniem dystansu.
 2. Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu oraz założenia maseczki.
 3. Czytelnia oraz stanowiska komputerowe pozostają niedostępne dla uczniów, w związku z tym nie ma możliwości korzystania z księgozbioru na miejscu.
 4. Uczniowie nie mogą przebywać w bibliotece podczas przerw w celach innych niż wypożyczanie lub zwrot książek.
 5. Ograniczony zostaje wolny dostęp do półek, książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 6. Książki zwracane do biblioteki podlegają 3 dniowej kwarantannie, zostają odłożone na ten czas do przygotowanego w tym celu pojemnika.
 7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 8. Pomieszczenie biblioteczne powinno być często wietrzone a powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, regularnie czyszczone.
 9. Preferuje się kontakt mailowy z bibliotekarzem lub poprzez e – dziennik w celu wyjaśniania spraw dotyczących wypożyczeń oraz zapytań o książki.
 10. Rekomendowane jest korzystanie ze stron internetowych udostępniających lektury szkolne, np. www.wolnelektury.pl

- www.lektury.gov.pl

 

 

 

Zbiory naszej biblioteki to ponad 12 000 woluminów. Oferujemy czytelnikom bogatą ofertę literatury pięknej, popularnonaukowej. Dla młodszych czytelników w bibliotece czekają baśnie, bajki i bajeczki, no i pokaźna liczba wierszy ujętych w strofy i strofki... W czytelni proponujemy korzystanie z encyklopedii, słowników, zbiorów multimedialnych, czasopism. Pracownia multimedialna umożliwia korzystanie z komputerów, pracę z programami edytorskimi, graficznymi, edukacyjnymi, posiada dostęp do Internetu.

Wypożyczać książki ze szkolnej biblioteki mogą wszyscy uczniowie SP3, jej pracownicy oraz rodzice uczniów. Rozpoczęcie samodzielnego wypożyczania książek przez uczniów ma miejsce w klasie pierwszej i wiąże się z uroczystym pasowaniem dzieci na czytelników. Datę uroczystego pasowania na czytelników ustala wychowawca klasy. Uczniówie klas pierwszych mogą wypożyczać książki przed pasowaniem na czytelników, decyduje o tym wychowawca, bądź dzieci odwiedzają bibliotekę wraz z rodzicami. Dzieciom z oddziałów przedszkolnych, które chcą korzystać ze zbiorów bibliotecznych podczas odwiedzin w bibliotece także towarzyszą rodzice. Na wakacje letnie wszystkie wypożyczone ze szkolnej biblioteki książki wracają do jej lokalu.

Ważne informacje

Regulaminy
Konwencja Praw Dziecka

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem wirusa COVID-19 nie możecie odwiedzać biblioteki szkolnej... Proponujemy uczniom wirtualne poszukiwanie książek do czytania. Pomocne w tych poszukiwaniach będą linki:

https://liblink.pl/wqjc1ftXDi

https://liblink.pl/IG4GWUt5vs

https://wolnelektury.pl

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://www.tvp.info/47335893/edukacja-w-czasie-epidemii-szkola-z-tvp-juz-otwarta-sprawdz-plan-lekcji

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/kulturalna-szkola

 

Polecamy także edukacyjne strony internetowe, które pomogą utrwalić, powtórzyć, zdobyć wiedzę nie wychodząc z domu

http://pisupisu.pl/

https://uczniakowo.jimdofree.com/

https://www.matzoo.pl/

https://szaloneliczby.pl/

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/

https://miastodzieci.pl/

Uczniowie, nauczyciele, rodzice duże zasoby treści znajdą również na portalu

https://epodreczniki.pl

Warto także skorzystać z dostępnych ekranizacji lektur szkolnych, np. "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza - link

https://vod.pl/filmy/w-pustyni-i-w-puszczy/krqkmvt

TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczęły emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Warto przejrzeć program telewizyjny

Majowy quiz z lektur

1.Dickens - "Opowieść wigilijna"

2. Lewis - "Lew, czarownica i stara szafa"

3. Dahl - "Charlie i fabryka czekolady"

4. Saint - Exupery - "Mały książę"

5. Brzechwa - "Akademia pana Kleksa"

6. Collodi - "Pinokio"

7. Lindgren - "Dzieci z Bullerbyn"

8. Jurgielewiczowa - "Ten obcy"

9.Goscinny - "Mikołajek"

10. L. Maud Mongomery" - "Ania z Zielonego Wzgórza"

11. Pisarski - "O psie, który jeździł koleją"

12. Andersen - "Brzydkie kaczątko"

książki