Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci w tych jednostkach - z dnia 26 sierpnia 2015 roku


Ustawa o bezpieczeństwie żywności i  żywienia z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Informacje o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe.

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ od 01.09.2022r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach informuje, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych wysokość stawki żywieniowej od dnia 01.09.2022 r. wynosi 5,00 zł.mStawka żywieniowa została zatwierdzona przez organ prowadzący tj. Gminę Miejską Chojnice i dotyczy wszystkich szkół przez nią  prowadzonych.

 

OBIAD -

LUTY

Koszt obiadu wynosi 100 zł (20 dni). Płatność od 1 do 3 lutego.
PROSZĘ WPŁACAĆ W TERMINIE.

Można również wpłacać za herbatę na II semestr. Koszt 10 zł na cały semestr. Wpłacamy tylko raz, nie co miesiąc. 

wpłat proszę dokonać na konto
52 1020 1491 0000 4002 0098 0920
Wzór wpłaty:
adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice
tytuł wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który wpłacamy

 

 

Intendent dostępny jest dla państwa pod adresem: intendent@sp3.chojnice24.pl