Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci w tych jednostkach - z dnia 26 sierpnia 2015 roku


Ustawa o bezpieczeństwie żywności i  żywienia z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Informacje o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe.

 

  

OBIAD - Maj

Proszę dokonywać wpłat w dniach:
1- 6 maj

w kwocie 51,00 zł

Wpłaty przyjmowane w formie przelewu na konto

52 1020 1491 0000 4002 0098 0920

lub w wyjątkowych sytuacjach w gabinecie Intendenta (w godz. 7:00-15:00)

Wzór wpłaty:

adres odbiorcy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice

tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który wpłacamy

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW WPŁAT

 

 

Intendent dostępny jest dla państwa pod adresem: intendent@sp3.chojnice24.pl