Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci w tych jednostkach - z dnia 26 sierpnia 2015 roku


Ustawa o bezpieczeństwie żywności i  żywienia z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Informacje o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe.

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ od 01.09.2022r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach informuje, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych wysokość stawki żywieniowej od dnia 01.09.2022 r. wynosi 5,00 zł.mStawka żywieniowa została zatwierdzona przez organ prowadzący tj. Gminę Miejską Chojnice i dotyczy wszystkich szkół przez nią  prowadzonych.

 

  

OBIAD -

GRUDZIEŃ

Proszę dokonywać wpłat w dniach:

1- 5 grudnia

w kwocie 80,00 zł

Wpłaty przyjmowane w formie przelewu na konto
52 1020 1491 0000 4002 0098 0920
Wzór wpłaty:
adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice
tytuł wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który wpłacamy

 

 

Intendent dostępny jest dla państwa pod adresem: intendent@sp3.chojnice24.pl