Żywienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci w tych jednostkach - z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i  żywienia z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Informacje o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe.

HARMONOGRAM WPŁAT NA OBIADY
w roku szkolnym 2018/2019

Obiady za miesiąc

Termin wpłat

kwota

pażdziernik

3-10  październik

51 zł

listopad 25-30 październik
60 zł
grudzień

27-30 listopad

45 zł
styczeń 2-4 styczeń
66 zł
luty 29-31 styczeń
30 zł
marzec 26-28 luty
63zł
kwiecień 27-29 marzec
39 zł
maj 29,30 kwiecień i 6maj
60 zł/dla dzieci, które zapłaciły za obiady kwietniowe-42 zł
czerwiec 29-31 maj 36 zł

W przypadku zmiany planu zajęć proszę zwrócic sie do Intendenta lub kucharek, aby obiad został wydany w innym terminie.

Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej dla klas IV-VI

Jadłospis na marzec

Jadłospis na maj

 

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie u Intendenta
w gabinecie w nowo wybudowanym budynku szkoły
od strony sklepu Biedronka.
w godz. 6.00 – 14.00

Istnieje również możliwość wpłat na nowo utworzone konto bankowe.

Nr konta 35 8146 0003 0000 0535 2000 0050

Wzór wpłaty:

adres odbiorcy: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który wpłacamy