Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

Monika Kolinska - przewodnicząca
Stanisław Gierszewski -  zastępca - 
Lica Lucyna - sekretarz
Elwira Marasz - skarbnik

Członkowie:

Monika Pieczewska, Jacek Klajna, Lucyna Żalikowska, Sylwia Pilarek, Monika Gibowska-Szyca, Beata Gibowska, Agnieszka Ginter.

Zgodnie Regulaminem Rady Rodziców ( Rozdział IV, pkt 14 ) , Prezydium reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz . Upoważnione jest do podejmowania uchwał między plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców . Zarządza majątkiem i funduszami Rady.

Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji oraz nad gospodarką finansową Rady Rodziców.


SKŁAD RADY RODZICÓW 2015/16

SKŁADKI

składka roczna 40 zł

Zadeklarowane przez Państwa składki są dobrowolne mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach.

Wpłacać można u skarbników klasowych lub codziennie u Pani intendentki oraz na konto Rady Rodziców z dopiskiem :

Rada Rodziców ... (imię i nazwisko dziecka i klasa)

Bank Spółdzielczy w Chojnicach

25 8146 0003 0000 0244 5000 0002

Dziękujemy Państwu za pomoc w zbieraniu składek , dzięki którym możliwe jest finansowe wspieranie życia pozalekcyjnego Waszych dzieci.

Najczęściej z budżetu Rady Rodziców dofinansowywane są wycieczki , imprezy , konkursy , fundowane są nagrody .

Rodzice włączając się w taką inicjatywę , tworzą społeczność , która może zrobić dużo dobrego!!!.

Dziękujemy za każdy grosz !

Regulamin Rady Rodziców SP3
Plan pracy Rady Rodziców

Uchwały Rady Rodziców rok szkolny 2010/11

Uchwały Rady Rodziców rok szkolny 2011/2012

Uchwała nr 8  2011/2012 (organizacja festynu rodzinnego 16.06.2012