Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach

SKŁADKA

Wysokość dobrowolnej rocznej składki na Radę Rodziców – 50 zł

(jeżeli z jednej rodziny jest więcej niż jedno dziecko rodzic wpłaca 25 zł za każde dziecko w każdej klasie)

 

Zadeklarowane przez Państwa składki są dobrowolne mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach.

Wpłacać można u skarbników klasowych, wychowawcy lub u Pani intendentki oraz na konto Rady Rodziców z dopiskiem :

Rada Rodziców ... (imię i nazwisko dziecka i klasa)

Bank Spółdzielczy w Chojnicach

25 8146 0003 0000 0244 5000 0002

Dziękujemy Państwu za pomoc w zbieraniu składek , dzięki którym możliwe jest finansowe wspieranie życia pozalekcyjnego Waszych dzieci.

Najczęściej z budżetu Rady Rodziców dofinansowywane są wycieczki , imprezy , konkursy , fundowane są nagrody .

Rodzice włączając się w taką inicjatywę , tworzą społeczność , która może zrobić dużo dobrego!!!.

Regulamin Rady Rodziców