Corocznie we wrześniu w naszej szkole odbywają się Szkolne Targi Edukacyjne - prezentacja oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej naszej szkoły. W tym roku szkolnym nie może być inaczej. Ze względu jednak na sytuację pandemiczną w kraju prezentacja zajęć organizowanych w szkole będzie miała formę internetową. Zapraszamy do przejrzenia linków informujących o realizowanych zajęciach:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla Vc

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.I A

Zajęcia terapii pedagogicznej kl.I i IV

Realizacja programu innowacyjnego realizowanego na lekcjach kl.I A

Koło informatyczne dla klasy I

Koło religijne

Innowacja pedagogiczna dla dzieci z autyzmem

Koło małego czytelnika kl.1 B

Koło teatralne Maskarada

Koło plastyczne dla klas I-VIII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Oferta zajęć sportowych

W krainie ortografii

Koło muzyczne

Rewalidacja IIIb

Roztańczone trójeczki

Raz, dwa, trzy, tańcz i Ty- kl.III c

Zajęcia pozalekcyje-j.angielski

Matematyka do się lubić

Logopedyczne zajęcia

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy II c

Zajęcia dodatkowe dla uczniów IIId

Zajęcia rozwijające dla kasy 2 c

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Terapia pedagogiczna dla klasy 4 b

Terapia pedagogiczna dla klasy 5b

Terapia pedagogiczna dla klasy 3 b

Terapia pedagogiczna dla klasy 3 c

Integracja sensoryczna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 3c

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1b

Zajęcia rozwijające udzdolnienia z j.polskiego dla klasy VIIIa

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.polskiego dla klasy VIIIc

Zajęcia rozwijające uzdolnienia  z j.polskiego dla klasy VIIId

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.polskiego dla klasy VIIIe

Zajęcia rozwijające uzdonienia z j.polskiego dla klasy VIIIf

Zajęcia rozwijające dla klasy IIIb

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy dla klasy IIIb

Wolontariat

Wolontariat

Świetlica 4-8

Polskie stowarzyszenie dysleksji

Projekt edukacujny w klasie IIa

Sala doświadczania świata

Terapia pedagogiczna 3d, 5a, 1b