Corocznie we wrześniu w naszej szkole odbywają się Szkolne Targi Edukacyjne - prezentacja oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej naszej szkoły. W tym roku szkolnym nie może być inaczej. Ze względu jednak na sytuację pandemiczną w kraju prezentacja zajęć organizowanych w szkole będzie miała formę internetową. Zapraszamy do przejrzenia linków informujących o realizowanych zajęciach:

zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla klas 6

zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klasy 4a

zajęcia z j.angielskiego przygotowujące do egzaminu dla kl. 8c

zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego

zajęcia z matematyki kl. 4-8

świetlica szkolna kl. 4-8

świetlica szkolna klas 1 - 3

zajęcia rewalidacyjne kl. 4a

zajęcia terapii pedagogicznej kl. VI d

terapia pedagogiczna IIb

zajęcia rozwijające w kl. 2 b

zespół dydaktyczno - wyrównawczy 2 b

zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

koło teatralne "Maskarada

zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne i matematyczne w 3c

zajęcia rozwijające zainteresowania rytmiczno - taneczne dla kl. 2 c

koło taneczne "Roztańczone Trójeczki"

zajęcia rewalidacyjne dla 2c i 6 e

zajęcia wyrównawcze dla kl.2c

zajęcia logopedyczne

Oddział Terenowy nr 61 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w SP3

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia muzyczne

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia muzyczne dla kl. 1b

zajęcia polonistyczne dla kl. 1b

koło matematyczno - polonistyczne dla klas 3

koło plastyczne dla kl. I - VIII

lekkoatletyka dla każdego

zajęcia rozwijające z j. polskiego - 8b

Szkolne Koło Wolontariatu "Pomagam, bo lubię!" dla kl. 4-8

zajęcia integracji sensorycznej

zajęcia terapeutyczne w szkolnej Sali Doświadczania

zajęcia badmintona

biblioteka

tenis stołowy