Kontakt z nauczycielami możliwy poprzez dziennik elektroniczny.