Wojewódzki konkurs Dys-Magic 2018

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy
Wojewódzki konkurs Dys-Magic 2018

Nasi uczniowie 9.03 2018 roku uczestniczyli w wojewódzkim konkursie języka angielskiego dla dyslektyków DYS - MAGIC 2018 . W konkursie mogli brać udział tylko i wyłącznie uczniowie z dysleksją. W konkursie uczestniczyli: Oliwia Borzyszkowska VIIa, Nina Hajdamowicz VIId, Karol Koczur VIb, Igor Rybarczyk VIb.

Przypominamy, że w naszej szkole działa 61 oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji a w 2016 szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Jak widać nasi dyslektycy osiągają sukcesy z czego jesteśmy bardzo dumni. Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej Organizatora Konkursu do 31 marca 2018 roku. Koordynatorem szkolnym była pani Barbara Trzebiatowska a organizatorem i opiekunem wyjazdu do Gdańska pani Anita Fenske.