Nasze marzenie - NASZ MURAL

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Nasze marzenie - NASZ MURAL

Każdy realizując ważne dla siebie przedsięwzięcie raduje się, gdy zyska wsparcie i pomoc. My także … a naszym marzeniem jest umieszczenie na głównym budynku szkoły przy ulicy Dworcowej muralu nawiązującego do wydarzeń z okresu wybuchu II wojny światowej. To czas godny upamiętnienia, a kolejarze chojniccy godni wspomnień i wyróżnienia we współczesnym obrazie naszego miasta.
Ci, których imię z dumą nosi nasza szkoła – Pamięci Kolejarzy Chojnickich - pierwsi zapisali się w działaniach skierowanych przeciwko wrogim hitlerowskim najeźdźcom w 1939 roku. To ludzie, którzy  krwią zapłacili za swój heroiczny opór, pokazali bohaterstwo …

My, młode pokolenia po nich, chcemy teraz zewnętrznym wizerunkiem naszej szkoły podkreślić ich  heroizm!
Zbliżamy się do dnia (1 09.2024) osiemdziesiątej piątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. To dobry czas na działanie i podkreślenie naszej więzi z ludźmi i wydarzeniami z przeszłości, dobry czas na powstanie muralu.
Sporo już zrobiliśmy. Powstał projekt, skompletowane zostały wymagane zgody i akceptacje, maksymalnie ,dzięki hojności projektantów muralu, obniżone zostały jego koszty. W środowisku szkolnym zbieramy datki (zwróciliśmy się do Rodzin naszych uczniów), nasi przyjaciele założyli dla SP3 zrzutkę w internecie dla powstania muralu.

Tu link do zbiórki i wpłat: https://zrzutka.pl/5a3wug

Wpłaty można także dokonać na konto Rady Rodziców z dopiskiem „wpłata na mural”
Bank Spółdzielczy 25 8146 0003 0000 0244 5000 0002

Czas płynie, do planowanego zamknięcia zbiórki pozostało 73 dni. Udało nam się uzbierać na prowadzonej w internecie zbiórce 12 % potrzebnej sumy. Dużo jeszcze brakuje … Dlatego ponownie zwracamy się do chojniczan, przyjaciół szkoły, jej absolwentów, wielkodusznych sponsorów z miasta i jego okolicy, prosimy wspomóżcie nas. Każda darowana złotówka jest dla społeczności szkolnej bardzo cenna. Dziękujemy za przychylność, nawet symboliczne finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia.
Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy już to uczynili albo zrobią to wkrótce. Prosimy też o udostępnianie naszej wiadomości w internecie, wtedy ludzi dobrej woli wspomagających nas, zbierze się więcej. Dziękujemy.

link do wcześniejszego artykułu o muralu na stronie internetowej szkoły

link do udostępnianej ulotki