Uroczystość pożegnania absolwentów, 21.06.2024

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Uroczystość pożegnania absolwentów, 21.06.2024

W piątek, 21 czerwca 2023 roku,  65 uczniów klas ósmych przekroczyło progi swoich klas po raz ostatni… Nadszedł czas pożegnania ze szkołą … Uroczystość pożegnania absolwentów miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się – dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i Rodziny ósmoklasistów. Obecny był też pan Łukasz Masiak, przewodniczący Rady Rodziców.
Zaśpiewano hymny, narodowy i szkolny. Dyrektor szkoły, Karol Kołyszko miał wiele ciepłych, budujących słów dla opuszczających szkołę. Wyraził wielką radość, że mógł być świadkiem ich dorastania, cieszył się, gdy tworzyli swój wizerunek  na  pozytywnych wartościach i stawali się otwartymi  na świat jednostkami. Poprosił, aby tacy na zawsze pozostali, uśmiechnięci z mianem  otwartych i pozytywnie nastawionych do świata i ludzi. Taki wizerunek zawsze procentuje, wtedy łatwiej iść przez życie, z pogodą ducha, optymizmem i  z podniesionym czołem. Prosił, by zawsze starali się dostrzec obok siebie innego człowieka, dzielić się z nim optymizmem, radością, miłością do ludzi mimo panoszącej się  wokół zawiści i obojętności.   
O odpowiedzialnych wyborach w życiu,  wypełnianiu obowiązków, i budowaniu dobrych relacji wspomniał też pan Łukasz Masiak w swojej przemowie skierowanej do młodzieży. Co dajesz innym, zawsze do Ciebie wraca, przypomniał. W przyszłość trzeba iść odważnie z wiarą we własne siły. Trzeba tak właśnie dać się poznawać.
Miłe słowa, podobne  wymowie skierowały do wychowanków także wychowawczynie, panie Michalina Krzemieniecka, Natalia Marchwicka, Ewa Murawska, życząc dobrego wykorzystania zdobytej tu wiedzy i umiejętności oraz zachowania młodzieńczego zapału, uśmiechu młodości i szacunku dla innych ludzi. Podziękowały także rodzicom uczniów za lata współpracy.
W części artystycznej uroczystości obejrzeliśmy pokazy tańca w wykonaniu Niny Fierek z 5c oraz piosenki w wykonaniu Marceliny Gibowskiej i  Natalii  Sikorskiej z 5b.

Nauczyciele przygotowali również  dla uczniów miłą niespodziankę, pokaz ich zdjęć z klasy pierwszej oraz ważnych i miłych wydarzeń z minionych ośmiu lat … oraz wszyscy stojąc na scenie, zaśpiewali dla absolwentów piosenkę, co wywołało chwile wzruszenia.
Nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych, uroczyste ślubowanie absolwentów w kwestii zachowania w życiu pielęgnowanych w szkole wartości i tradycji.
Uczniowie odebrali gratyfikacje, nagrody oraz świadectwa, w ramach nagród otrzymali bony upominkowe uprawniające do zakupów w sklepie Martes , ufundowane przez Radę Rodziców SP3.

Nagrodzono najlepszych sportowców. W bieżącym roku szkolnym tytuł najlepszego na sportowym polu trafił do siódmoklasisty, Mateusza Budrycy z 7a. Ósmoklasiści odbierali swoje sportowe laury na scenie.
Byli to: Kamil Grochowski, Kamila  Świerczyńska, Bartek Wnuk – Lipiński, Maciej Morek, Timofil Zelenenko, Sandra Elas, Milena Ginter, Krystian Ernest, Krystian Toporek, Mariami Maisuradze, Maryna Tsyrkun.


Miano najlepszej absolwentki za otrzymane oceny z przedmiotów i wzorowe zachowanie otrzymała Lena Bardelska z 8b.

Nagrodami Dyrektora za świadectwo z wyróżnieniem, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i dodatkowo (jeśli było) reprezentowanie szkoły w konkursach, ucieszyli się:

Z klasy 8a: Filip Gierszewski, Milena Ginter, Kamila Świerczyńska, Antonina Długosz, Kacper Labon, Viktoriia Stentzel, Timofil Zaranienko

Z klasy 8b: Sebastian Homa, Adam Januszewski, Adrian Wałdoch, Paula Fryca, Ola Jurczenko, Antonina Kościelniak, Szymon Kwiatkowski, Antonina Lewińska, Maryna Tsyrkun, Yurii Drozdov, Mateusz Poteracki-Lipiński, Patrycja Radtke

Z klasy 8c: Krystian Ernest, Bartłomiej Wnuk-Lipiński, Nadia Guziewicz -Łosin, Łukasz Grabowski, Kornelia Ryta

Samorząd Uczniowski także przyznał nagrody. Trafiły do Pauli Frycy, Leny Bardelskiej, Antoniny Kościelniak, Adama Januszewskiego z 8b

Opiekunka zespołu tanecznego „Roztańczone Trójeczki”, pani Beata Wielewska także doceniła wkład pracy uczennic. Nagrody trafiły do Mariami Maisuradze, 8b; Kaliny Olborskiej, 8a; Julii Kiedrowicz, 8a.

Rodzice uczniów odebrali listy gratulacyjne oraz podziękowania za współpracę ze szkołą i działania na rzecz zespołów klasowych. A Adam Januszewski w imieniu absolwentów pożegnał społeczność szkolną.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody książkowe dla nauczycieli, w sposób szczególny dziękując kończącym pracę w naszej szkole: p. Mirosławie Machowskiej - Kluth, p.  Marzenie Dąbkowskiej oraz p. Joannie. Orlikowskiej. Rada Rodziców uhonorowała także nagrodą książkową 13 nauczycieli za trud pracy edukacyjno - wychowawczej oraz zaangażowanie w działalność szkoły: Martinie Węsierskiej, Luizie Chomicz, Michalinie Krzemienieckiej, Annie Czajkowskiej, Katarzynie Szczepańskiej, Katarzynie Węckowskiej, Natalii Marchwickiej, Katarzynie Pakmur, Małgorzacie Blance Nowak, Ewie Żurawskiej, Dawidowi Królowi oraz woźnemu Mariuszowi Czarnowskiemu (za czujność i zapobieganie negatywnym wydarzeniom, chuligańskim zachowaniom ludzi spoza szkolnej społeczności) i Łukaszowi Masiakowi (wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Rodziców).

Drodzy Absolwenci!

Życzymy Wam spełnienia Waszych edukacyjnych ambicji, planów oraz wielu sukcesów na nowej edukacyjnej drodze życia! Dbajcie o nawiązane w szkole przyjaźnie i relacje, spełniajcie swoje marzenia! Pamiętajcie o dewizie naszej szkoły z czasów nadania jej imienia patrona: Zostawiajcie po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród ludzi, aby  życie nie przeszło nadaremnie” (Leonardo da Vinci). To ważne przesłanie.