GOŚĆ SPECJALNY W ŚWIETLICY KLAS 4-8

| Opublikowane w: Aktualności
GOŚĆ SPECJALNY W ŚWIETLICY KLAS 4-8

Świetliczaki z klas 4-8 wzięły udział w spotkaniu z udziałem gościa specjalnego policjanta Dariusza Piekarskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Funkcjonariusz przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę ulicy. Następnie teorię zamienił w praktykę. Dzieci wykazały się dużą znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant rozmawiał    z wychowankami o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Podkreślał także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży, czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Tłumaczył, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni. Dzieci z dużym zaangażowanie brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania. Frekwencja w świetlicy była rekordowa!

Zajęcia z udziałem gościa specjalnego zorganizowały p. Katarzyna Ginter i p. Agnieszka Wojcik.