Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

„Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją”

7 – 13 października 2019 r.

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji są zawsze okazją do proponowania ciekawych działań edukacyjnych dla uczniów i dzieleniem się doświadczeniami wśród nauczycieli i terapeutów.

Tradycyjnie obchody październikowego ETŚD zapowiada rozwieszenie szkolnego baneru w głównym holu szkoły a na zajęciach z dziećmi sporo się dzieje, staramy się proponować ciekawe formy pracy z zespołami klasowymi, a przede wszystkim aktywnie włączać uczniów do edukacyjnych zabaw, zajęć.

W bibliotece szkolnej dla drugoklasistów, tuż po omówieniu lektury „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena, uczniowie obejrzeli multimedialną prezentację o bajkopisarzu, sporo dowiedzieli się o jego dzieciństwie, problemach jakie niosła dysleksja najsłynniejszego twórcy baśni. Poznali też jego pasje i rozwijane uzdolnienia. Po projekcji nietrudno było uczniom zauważyć, iż historia przedstawionego w baśni brzydkiego kaczątka, to jednocześnie ujmujący i symboliczny zapis życia bajkopisarza.

W gabinecie logopedy szkolnego odbył się coroczny szkolny konkurs wzorowego głoskowania, w którym zmierzyli się trzecioklasiści. Zabawa i rywalizacja uczniowska w walce o punkty była wyrównana, a każdy z uczestników popisał się dobrą pracą w rozpoznawaniu często bardzo zawile układających się głosek w konkursowych wyrazach.

Pierwszoklasiści pod okiem wychowawców pracowicie układali modele wyrazów. Dla ich  kolegów z klasy drugiej nauczyciele przygotowali zabawy ortograficzne z ó niewymiennym i innymi trudnościami. Klasy szóste wykonywały plakaty ortograficzne, a uczniowie z klas siódmych tworzyli wierszyki ortograficzne i rymowanki. Klasom IV – VI poloniści zaproponowali pracę nad słowniczkami ortograficznymi. W świetlicy szkolnej przygotowano krzyżówki przyrodnicze, jesienne wykreślanki, zadania na spostrzegawczość, zagadki logiczne.

Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali ćwiczenia pobudzające  percepcję ruchowo – słuchowo – wzrokową wychowanków wykorzystując formę wyścigów rzędów. Propozycją nauczycieli języka angielskiego był konkurs dla dzieci z dysleksją w klasach IV – V.

W Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji podkreślono też integrację grup przedszkolnych z uczniami edukacji wczesnoszkolnej, dla najmłodszych gości z przedszkola przygotowano czytanie bajek i konkurs głoskowania oraz zajęcia w Sali Doświadczania Świata i Piwnicy Sensorycznej.