The Big Challenge

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy
The Big Challenge

Głównym celem THE BIG CHALLENGE jest promowanie nauki języka angielskiego w       formie zabawy    pedagogiczno-edukacyjnej.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego, na poziomach A1-B1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym («native English speakers»). Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów, którzy uczą się języka angielskiego w szkole.

 

THE BIG CHALLENGE nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego i jest w całości opłacany ze składek wpisowych, wnoszonych przez uczniów w wysokości 10 zł od osoby.

 

Kolejna edycja konkursu odbędzie się 26 marca 2020 r. we wszystkich zgłoszonych szkołach w Polsce. Czas trwania testu ustalony jest na 45 minut.

 

Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Ze względu na obecność pytań ze słuchu, zalecamy aby każdy uczeń był wyposażony w słuchawki. Moduł testowy składa się z 55 pytań, dla każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, poprawnej odpowiedzi. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki i ogólnej znajomości kultury.

 

W konkursie THE BIG CHALLENGE nagrody przyznawane są wszystkim uczestnikom konkursu. Nagrody dodatkowe przyznawane są uczniom, którzy uzyskają najwyższe noty w ustalonych klasyfikacjach :

– Nagrody indywidualne dla uczniów: każdy uczestnik, niezależnie od uzyskanych wyników, otrzymuje dyplom THE BIG CHALLENGE oraz plakat.

 

– The SCHOOL Award: w każdej szkole, uczeń który zdobył najlepszy wynik w danym poziomie, otrzyma medal The School Award. Warunkiem otrzymania tej nagrody jest zapisanie przez szkołę minimum 80 uczniów z wszystkich poziomów językowych lub minimum 15 uczniów z jednego poziomu językowego.

 

– TWENTY AWARD: Wszyscy uczniowie, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej połowę konkursowych pytań, wezmą udział w losowaniu nagrody specjalnej: okulary VR.

– Nagrody na poziomie szkolnym: bez względu na wyniki uzyskane przez uczniów w innych klasyfikacjach , każda szkoła otrzyma pulę nagród dodatkowych do rozdysponowania wśród uczniów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w danej szkole, w swoich poziomach językowych. Ilość nagród przyznanych w puli szkolnej będzie proporcjonalna do liczby uczniów zapisanych do konkursu. Tym samym, ponad 50% uczniów otrzyma nagrodę dodatkową.

 

– Nagrody na poziomie regionalnym: dla najlepszego ucznia z każdego województwa, na każdym z 5 poziomów przewidziane są nagrody specjalne: prestiżowy Dyplom First Class National Honours, koszulki The Big Challenge oraz puchary REGIONAL SUPER CUP.

 

– Nagrody na poziomie krajowym: dla uczniów, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w rankingu krajowym, na każdym z 5 poziomόw przewidziana jest NAGRODA SPECJALNA THE BIG CHALLENGE a także prestiżowy puchar NATIONAL CUP, wspaniały dyplom First Class National Honours oraz koszulka. W przypadku, gdy dany uczeń uczestniczy w konkursie kilka lat z rzędu, może on otrzymać nagrodę krajową tylko jeden raz. Jeśli zdarzy się, że wygra po raz kolejny nagrodę krajową, zachowuje swój wynik na tym poziomie, ale nie będzie brany pod uwagę w rankingu a nagrody zostaną przyznane automatycznie uczestnikowi zajmującemu miejsce tuż za nim. Uczniowie, którzy wygrają nagrodę na poziomie krajowym, nie dostają dodatkowo nagród na poziomie województwa. Analogicznie, zwycięzcy z poziomów krajowego i regionalnego nie otrzymują dodatkowo nagród The School Award.

 

– OFICJALNY CERTYFIKAT: każdy uczeń może samodzielnie wydrukować ze swojego konta The Big Challenge swój imienny OFICJALNY CERTYFIKAT wraz z uzyskanymi wynikami we wszystkich trzech klasyfikacjach. Zaświadczenie The Big Challenge to dokument, który potwierdza aktualny poziom językowy ucznia i może być przydatny w dokumentacji szkolnych osiągnięć.