Przestrzegaj higieny

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Przestrzegaj higieny

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodziców oraz pracowników szkoły informujemy, iż zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach z dnia 28.02.2020 r.

w sprawie: stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

w szkole przeprowadzane są zajęcia z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Pogadanki realizuje pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych oraz  nauczyciele biologii. Ponadto we wszystkich klasach organizowane są szkolenia nt. Zasad udzielania pierwszej pomocy.