Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 

dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020. Był to dla Was rok nietypowy,  zaskakujący, osobliwy poprzez zaistnienie uczenia się wyłącznie w domu. Trzeba było przyzwyczaić się do innego kontaktu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, boleśnie zrezygnować z wycieczek, spotkań koleżeńskich, wydarzeń i uroków życia szkolnego.

Zaistniał czas, gdy należało popisać się większą samodzielnością, rozważnie planować  i dzielić czas na ten spędzony przy komputerze, i ten, który potrzebny był na inne zajęcia, odpoczynek. Ale udało się, byliście wytrwali, pracowici, pilni, wszyscy uczniowie otrzymują dzisiaj świadectwa ukończenia roku szkolnego – przepustki do następnej klasy.

Dziękuję bardzo rodzicom uczniów za to, że dla swoich dzieci byli niezastąpionymi mentorami, dziękuję za współpracę z nauczycielami, aktywność , za starania zorganizowania uczniom jak najlepszych warunków nauki w domu. Pandemia covid-19 wywróciła porządek naszego świata, wymusiła na nas nowe zasady przekazywania wiedzy. Zadbanie o to, aby dzieci szybko i sprawnie przystosowały się do nowej rzeczywistości było  trudnym zadaniem, sprostaliście mu. Tylko dzięki dobrej współpracy domu rodzinnego i nauczycieli nauka dzieci w dobie pandemii mogła przynieść wymierne efekty. Dziękuję za to, że jako rodzice wspieraliście, pomagaliście i wykazaliście się energią z działaniu.

Słowa pełne wdzięczności i podziękowań kieruję także do Rady Rodziców SP nr 3. Mimo, że szkoła opustoszała, nie zamknęliście  przed wspieraniem nas nauczycieli i uczniów. Dziękuję za każdą podejmowaną inicjatywę dla społeczności uczniowskiej, za pomysły, za aktywność i prężne działanie.  Nieodzowna pomoc i znaczące wsparcie finansowe przy wdrażaniu najskuteczniejszego narzędzia do komunikacji i nauczania na odległość,
e-dziennika, wypracowanie schematu nagradzania najzdolniejszych uczniów w dobie pandemii, to tylko niektóre wspierane przez Radę Rodziców akcje. Ogromnie ważne są też plany, priorytety na przyszłość, które już staracie się szkicować i dostosować do bieżących realiów. Cenny dla mnie, dla nauczycieli jest Wasz bliski kontakt ze szkołą, której tak ofiarnie, niestrudzenie, uczynnie i z wielkim entuzjazmem  służycie. Dziękuję.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach,

Karol Kołyszko