Przetarg na catering w przedszkolu

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Przetarg na catering w przedszkolu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załącznik nr 1-warunki zatrudnienia

Załącznik nr 2-wzór umowy

Załącznik nr 3- SIWZ

Załącznik nr 4- formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 5- formularz cenowy

Załącznik nr 6- oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7-wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 9- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności