Informacja dyrektora ZSP nr 3

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Informacja dyrektora ZSP nr 3

Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach z dnia 30.07.2020r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020r.

 

W załączeniu przesyłam Informację dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28.07.2020r.

Proszę o zapoznanie się z jej treścią i przestrzeganie zawartych w niej terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jednocześnie informuję, że wydawanie uczniom indywidualnych zaświadczeń o wynikach egzaminu odbędzie się 3 sierpnia 2020r., zgodnie z harmonogramem przekazanym 27.07.2020r. uczniom przez wychowawców klas. W razie bardzo pilnej potrzeby otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020r. dodatkowo ustalam dzień 31.07.2020r. na wydanie w/w zaświadczeń według poniższego harmonogramu:

kl. 8a – 10.30

kl. 8b – 11.00

kl. 8c – 11.30

kl. 8d – 12.00

kl. 8e – 12.30

 

Przypominam o bardzo rygorystycznym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego wynikającego z COVID-19, tj. wyposażenia w maseczki, własny długopis, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły.

Dbajcie o siebie! Wypoczywajcie!

 

Karol Kołyszko

dyrektor ZSP nr 3

w Chojnicach

Informacja dyrektora CKE