W zdrowym ciele, zdrowy duch międzyszkolny konkurs plastyczny dla kl. I - III

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia
W zdrowym ciele, zdrowy duch międzyszkolny konkurs plastyczny dla kl. I - III

W zdrowym ciele zdrowy duch”

Międzyszkolny konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej.

Cele konkursu:

- promowanie zdrowego stylu życia,

- pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,

-nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie,

- rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów.

 

Regulamin konkursu:

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Chojnicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie INDYWIDUALNEJ pracy plastycznej
 3. Uczestnicy w ramach konkursu wykonają plakat.
 4. Tegoroczna tematyka to:Jak wzmacniać odporność?
 5. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać e-mailem na adres: pracekonkursowe323@gmail.com
 6. Do zdjęcia należy dołączyć skan lub zdjęcie zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.
 7. Wzór zgody znajduje się w załączniku do regulaminu.
 8. Każda szkoła może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.
 9. Na plakatach nie wolno umieszczać danych autorów. Prace podpisujemy w tytule lub treści e-maila.

10.  Konkurs trwa od 05.10.2020r. do30.10.2020r.

11.  Technika prac dowolna, format A3.

12.  Prace oceniane będą przez komisję konkursową w 3 kategoriach:

 • klasy I
 • klasy II
 • klasy III

13.  Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.

14.  Nagrodzone zostaną prace dzieci w każdej kategorii wiekowej: I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia.

15.  Komisja zwróci szczególną uwagę na dobór treści, estetykę, ciekawą technikę i samodzielność w wykonaniu pracy.

16.  Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisjękonkursową.

17.  Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

18.  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych autorów przez organizatorów na potrzeby konkursu.

19.  Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

20.  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

21.  Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu.

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg konkursu jest p. Katarzyna Smentek

karta zgłoszenia uczestnika konkursu