"JA NIE WIDZĘ CIEBIE TY ZOBACZ MNIE"

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia

Nasza szkoła po raz pierwszy dołączyła do akcji społecznej Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY  ZOBACZ MNIE!”, której organizatorem był Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Odbyła się w dniach 12.10- 16.10.2020 r. Nasze działania spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem osób odpowiedzialnych za nią. W związku z tym, organizatorzy zamieścili zdjęcia na  portalu społecznościowym facebook (https://www.facebook.com/kpsoswnr1wbydgoszczy/posts/3610987878968250) z pozdrowieniami. Akcja miała na celu głównie kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, jak i udzielania wskazówek do właściwej pomocy i zauważenie ich trudności.

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

 

Ślemy również pozdrowienia dla Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy J