Wojewódzki Konkurs Matematyczny

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy kuratoryjne
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Dnia 23.02.21 we wtorek o godzinie 14.00 odbędzie się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Uczestnicy czekają na boisku szkolnym przy wejściu na stołówkę, na której odbędzie się konkurs.

Ważna wiadomości dla uczestników:

- do budynku szkolnego wchodzą tylko uczestnicy konkursu,

- zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,

- w czasie trwania konkursu należy przestrzegać wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w zakładce Rodzice/Uczniowie – Konkursy przedmiotowe, ukazał się komunikat: Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca RKK

Anna Homa