Klauzula informacyjna (udostępianie wizerunku)

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Klauzula informacyjna (udostępianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3  w Chojnicach jest możliwy pod nr telefonu 523974966 oraz pod adresem email zsp3magdalena@gmail.com a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
  3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji      i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3                       w Chojnicach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcą Państwa i Państwa dzieci danych osobowych mogą być prasa – Czas Chojnic, portale społecznościowe, Chojnice.com, Chojnice24.pl, podmioty przygotowujące tabla – fotograf.
  5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.