„All is well that ends well”

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia
„All is well that ends well”

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Chojnicach

Zaprasza do udziału w konkursie

„All is well that ends well

Międzyszkolny konkurs na komiks w języku angielskim - bezpieczne wakacje

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
 • Promocja bezpiecznego zachowania na co dzień.
 • Inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, rozbudzenie wyobraźni.
 • Wspieranie uzdolnień plastycznych i językowych uczniów.
 • Stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.

 

Regulamin konkursu:

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Chojnicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie INDYWIDUALNEJ pracy plastycznej
 3. Uczestnicy w ramach konkursu wykonają KOMIKS w języku ANGIELSKIM.
 4. Tematyka to: bezpieczne wakacje
 5. Komiks powinien przedstawiać jedno z kilku proponowanych zagadnień:

-bezpieczne formy spędzania wakacji,

-opowiadać o zasadach bezpieczeństwa,

-opisywać przygody zachęcające dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 1. Dozwolone są wszystkie prace związane z bezpieczeństwem nie zawierające treści niewłaściwych dla podanej grupy wiekowej.
 2. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać e-mailem na adres: pracekonkursowe323@gmail.com
 3. Każda szkoła może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.
 4. Na pracy nie wolno umieszczać danych autorów. Prace podpisujemy w tytule lub treści e-maila (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 5. Konkurs trwa od 1.06.2021r. do 14.06.2021r.
 6. Technika i format prac dowolny.
 7. W zależności od ilości prac w poszczególnych kategoriach i ilości punktów zdobytych w postępowaniu konkursowym komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce z podziałem na klasy I, II i III tylko, jeżeli w każdej kategorii będą minimum 3 prace. W przypadku mniejszej ilości prac kategorie klasowe zostaną połączone.
 8. Ilość wyróżnień uzależniona jest od ilości prac z wysoką punktacją konkursową.
 9. Komisja zwróci szczególną uwagę na dobór treści, estetykę, ciekawą technikę i samodzielność w wykonaniu pracy, jak również poprawność i treść dialogów w języku angielskim.
 10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.
 11. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach.
 12. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 14. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu.
 15. Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg konkursu jest p. Katarzyna Smen