Klasy ósme opuszczają mury szkoły

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Klasy ósme opuszczają mury szkoły

Klasy ósme opuszczają mury szkoły

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 z racji obostrzeń sanitarnych obowiązujących szkolną społeczność, miały w bieżącym roku szkolnym nieco inny przebieg. W wyznaczonych salach lekcyjnych wychowawcy uroczyście pożegnali wychowanków z klas 1-7. Dla wyróżniających się w nauce uczniów były świadectwa z biało – czerwonym paskiem (kl. IV-VII) wraz z upominkowymi niespodziankami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Dla wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej Rada Rodziców przygotowała książki – nagrody za całoroczną uczniowską pracę.

Dla 119 ósmoklasistów uroczystość zakończenia nauki w szkole podstawowej przygotowano w sali gimnastycznej w pięciu grupach –a,b,c,d,e. To tam nasi tegoroczni absolwenci po raz ostatni zasiedli w przygotowanych dla nich ławkach szkolnych. Każdy uczeń na blacie swojej ławki miał teczkę ze świadectwem, dyplomem ukończenia szkoły. Były też listy gratulacyjne dla rodziców, podziękowania za współpracę z wychowawcami i nauczycielami. Dla uczniów, którzy uzyskali świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i doskonałe wyniki w edukacji – w teczkach czekały Nagrody Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców. Grono sportowców wyróżniono nagrodami za wspaniałe osiągnięcia i reprezentowanie szkoły w turniejach i rozgrywkach sportowych. Były to książki o tematyce sportowej ufundowane także przez Radę Rodziców. Aktywną pracę uczniów w Szkolnym Kole Wolontariatu uhonorowano dyplomem – podziękowaniem za pracę na rzecz wspólnego dobra. Każdy uczeń otrzymał pamiątkową plakietkę.

Ósmoklasistów pożegnał Dyrektor Karol Kołyszko, wychowawcy klas oraz przedstawiciel Rady Rodziców, Łukasz Masiak. Wszyscy podkreślili, że był to trudny rok nauki ze względu na utratę przez uczniów na dłuższy czas bezpośredniego kontaktu ze szkołą i nauczycielami. Niemniej uczniowie wyszli z tej próby zwycięsko.

U progu nowego etapu uczniowskiego życia uczniowie przyjęli  życzenia powodzenia i realizacji wszystkich planów i zamierzeń, życzenia nowych sukcesów, aby zawsze byli otwarci na nowe wyzwania oraz zawsze odnajdywali dużo życzliwości wokół i odznaczali się wytrwałością w dążeniu do celu. Dyrektor przypomniał również o tym, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasistów będą ogłoszone 2 lipca br. Tego dnia uczniowie poznają swoje wyniki. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. Dyrektor życzył też wszystkim uczniom udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji, na które bardzo zasłużyli. Muzyczną oprawę uroczystości pożegnania klas ósmych stanowił znany uczniom, ale entuzjastycznie i z wielką ciekawością  przyjęty tu, w murach szkoły teledysk „Złudzenia” zespołu „ROOMX”, który odtworzono w sali gimnastycznej.

Wszystkie nagrody na koniec roku szkolnego w postaci bonów upominkowych , książek dla wyróżniających się sportowców oraz uczniów z klas 1-3-  ufundowała Rada Rodziców SP nr 3.

Rada Rodziców systematycznie zaopatrywała organizatorów konkursów w nagrody dla uczestników

ZESTAWIENIE KONKURSÓW FINANSOWANYCH Z RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Liczba konkursów

Łączna kwota zakupionych nagród

Ilość osób biorących udział

Ilość osób nagrodzonych

Kwota zakupionych bonów na nagrody  na koniec roku

32

4556,99 zł

1043

317

7750,00 zł