2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Na co dzień w Naszej Szkole promujmy empatię, otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości oraz potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie możemytworzyćprzyjazne otoczenie pamiętając o tym, jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację bądź dyskryminację.

2 kwietnia niech nasze serca zaświecą się na niebiesko!

Kolorem niebieskim wyraźmy swoją solidarność z osobami ze spektrum autyzmu. Załóżmy jutro ubrania w kolorze niebieskim!Narysujmy lub wytnijmy niebieskie serce, w którym zapiszemy jedno z wielu haseł:  AKCEPTACJA, ZROZUMIENIE, SZACUNEK, POMOC, EMPATIA - wartości, które powinniśmy rozpowszechniać nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok!

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać:)

Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób ze spektrum autyzmu na lepszy!

 

Bądźmy w tym dniu razem!

 

J. Myszka

K. Węckowska

K. Szczepańska