Od Dyrekcji słów kilka na zakończenie roku szkolnego

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Od Dyrekcji słów kilka na zakończenie roku szkolnego

Dzisiaj kończymy rok szkolny. To był czas wytężonej pracy i nauki. Cień pandemii położył się powtórnie na jego charakterze, rok przyniósł też wiele wyzwań, z którymi razem poradziliśmy sobie. Dziękuję wszystkim pracownikom za to, iż każdy dołożył swoją cegiełkę do realizacji wielu zadań i planów. Dziękuję  Nauczycielom za Waszą sumienną, ciężką pracę. Za kreatywność, zapał i moc działania. Wychowawcom za budowane klasowych społeczności, za bycie ostoją dla wychowanków. Pedagogom za wsparcie i wszechstronną pomoc. Dziękuję wszystkim Pracownikom Niepedagogicznym szkoły za codzienną pracę wykonywaną rzetelnie, z pasją i poświęceniem. Bez Was wielu pozytywnych działań nie dałoby się podjąć.

Dziękuję Uczniom za to , że starali się, każdy jak tylko potrafi, zmierzyć z  opanowaniem nowych wiadomości i  umiejętności. Dziękuję za  laury w wielu konkursach, turniejach, pokazach. Ósmoklasiści, dziś już Absolwenci, wierzę, że wynik osiągnięty na pierwszym życiowym egzaminie przyniesie Wam satysfakcję, a równocześnie pozwoli wybrać wymarzoną szkołę.

Słowa podziękowań niech trafią też do naszej Rady Rodziców, jej Przewodniczącego oraz do wszystkich Rodziców. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. To budujące, że możemy na Was zawsze liczyć.

Teraz wakacje czas zacząć! Niech będą dla wszystkich udane, bezpieczne, spędzone w dobrym zdrowiu. Niech przyniosą mnóstwo pozytywnych wrażeń. Dobrego wypoczynku!