„Rodzic Jako Animator Rozwoju Dziecka z FASD”

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
„Rodzic Jako Animator Rozwoju Dziecka z FASD”

Z A P R O S Z E N I E

Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” , Miasto Chojnice oraz partnerzy mają zaszczyt zaprosić Państwo na IX Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD. W ramach obchodów odbędzie się bezpłatna konferencja online w raz z panelem dyskusyjnym „Rodzic Jako Animator Rozwoju Dziecka z FASD” 20.09.2022 r.- godz.9:30-14:30 Dla wielu rodziców/opiekunów/nauczycieli, odkrycie skutków prenatalnej ekspozycji na alkohol jest poważnym przeżyciem emocjonalnym. Badania naukowe wskazują na zwiększoną efektywność działań specjalistycznych, kiedy odpowiednia metodologia pracy z Rodziną jest umiejętnie zastosowana w danej placówce diagnostyczno-terapeutycznej. Ponadto, świadomość niszczycielskiego wpływu traumy wczesnodziecięcej, sprawia, iż w sposób holistyczny można podejść do ograniczeń, które wykazują dzieci adopcyjne i w pieczy zastępczej. Pełne zrozumienie istoty zaburzeń neurorozwojowych, pozwala na adekwatne działania względem Podopiecznych i ich Opiekunów. Wiedza na temat osób funkcjonujących w ograniczeniach typu FASD, RAD, PTSD, czy ADHD, jest gwarantem niwelowania ryzyka postępowania, mogącego przyczynić się do kolejnych traum, które często są udziałem Rodzin w zderzeniu z otaczającą rzeczywistością. W czasie konferencji przedstawimy dobre praktyki współpracy z Rodziną stosowane w Polsce i Kanadzie. Pani dr n.med. Seweryna Konieczna przybliży proces diagnostyczny dzieci i adolescentów z perspektywy medycznej, natomiast p. Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz – psycholog, psychoterapeuta omówi perspektywę psychologiczną. Potem p. Małgorzata Tomanik przedstawi model kanadyjski uznany przez WHO jako wzorcowy w odniesieniu do zastosowania unikalnej współpracy z rodzinami oraz innymi osobami wspierającymi dziecka/adolescenta z zaburzeniami neurorozwojowymi. Na zakończenie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz prowadzącego konferencję p. Radosławem Kostro - Rodzicem adopcyjnym i zastępczym czwórki chłopców. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Link zostanie przesłany osobom/instytucjom zarejestrowanym w terminie: 17-19 września.

Rejestracja: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl; kontakt tel.: 605 071 761