Konkurs Poezji Religijnej

| Opublikowane w: Konkursy
Konkurs Poezji Religijnej

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

Regulamin Konkursu Poezji Religijnej dla szkół podstawowych w Chojnicach

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 oraz Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, czyli Bazylika Mniejsza w Chojnicach.

Cele i motywy konkursu:

 • popularyzacja poezji religijnej wśród dzieci i młodzieży
 • zakończenie obchodów 25- lecia nadania tytułu Bazyliki Mniejszej w Chojnicach
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej
 • zaakcentowanie najważniejszych problemów życiowych wspólnych dla ludzi w różnych wieków

Warunki uczestnictwa i informacje o konkursie:

I)                Konkurs składa się z trzech etapów:

1 etap – szkolny: szkoły zgłaszające się do udziału w konkursie same przeprowadzają ten etap, bądź wybierają spośród swoich uczniów tylu członków do drugiego etapu ile przewiduje regulamin.

2 etap – międzyszkolny: odbywa się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach. Każda szkoła wybiera po trzech uczestników z  trzech kategorii wiekowej:

 • uczniowie z klas 1 – 3
 • uczniowie  z klas 4 – 6
 • uczniowie  z klas 7 -  8

Zatem z każdej szkoły może być maksymalnie 9 uczniów zgłoszonych do 2 etapu. Koordynator konkursu  w danej placówce wysyła listę osób zakwalifikowanych do 2 etapu na adres : 3lucja@gmail.com do 8 lutego 2019 r.

3 etap – finał: ma za zadanie wyłonić 1, 2 i 3 miejsce wśród 10 osób, którzy zostaną wybrani w 2 etapie.

II)              Uczniowie  przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce religijnej, dostosowany do ich kategorii wiekowej. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

III)            Kryteria oceny:

 1. dobór i rozumienie tekstu;
 2. poprawność i ekspresja wypowiedzi;
 3. umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
 4. dykcja oraz opanowanie tekstu.

 

IV)           Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:

 1. występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych. Uczniowie drugiego etapu mogą być podzieleni na dwie grupy – będzie to zależało od ilości osób.
 2. uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane przez organizatorów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

V)             Przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 13.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą formularza zgłoszeniowego !!!

VI)            Przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi w danym dniu.

VII)         Przesłuchania finalistów i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. Miejsce i godzina będą podane później.

Nagrody:

 • dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu prosimy przesyłać pod podany w regulaminie adres e-mailowy.

 

Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3

ZSP3

Patronat:

Bazylika

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj