Mural w SP3

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Mural w SP3

W mediach społecznościowych został ogłoszony przez pana Sebastiana Matthesa i przyjaciół szkoły post dotyczący ważnego przedsięwzięcia szkolnego. To projekt powstania muralu na elewacji budynku SP3. Jego wykonanie powinno zamknąć się datą 1 września 2024 roku, bo tego właśnie dnia dotyczy przesłanie muralu. Na przeszkodzie stoi zebranie potrzebnych pieniędzy, tj. kwoty 36 000 złotych. Jeżeli uda się zebrać tę kwotę, na głównym budynku szkoły powstanie, tuż przed 85 rocznicą wybuchu II wojny światowej, historyczno - patriotyczny mural podkreślający czyny pamięci godne chojnickich kolejarzy i lokalnej społeczności.

Ogłoszona została zbiórka potrzebnych funduszy, Link: https://zrzutka.pl/5a3wug

i nakreślono jej cel:

"Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców, Bogdan Kuffel, Sebastian Matthes i Damian Otta, Prezes Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei zwracają się do Was drodzy mieszkańcy Miasto Chojnice, do wszystkich absolwentów i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach o wsparcie nowego przedsięwzięcia - wykonania muralu na elewacji szkoły.

✅ Projekt muralu autorstwa Basgrow Studio z Chojnic jednocześnie dotyczy tragicznych wydarzeń września 1939 roku, a zarazem niesie ze sobą pozytywne przesłanie rozwoju kolejnictwa w naszym mieście na przestrzeni następujących po wojnie lat, co obrazują sylwetki lokomotyw, które były na wyposażeniu chojnickiego węzła PKP. Symbolika muralu nawiązuje do architektonicznej historii naszego miasta.
✅ Chcielibyśmy, aby mural powstał do 1 września 2024 roku, ale do finansowego "zamknięcia" brakuje 36 000  złotych.
Wierzymy w Was, wesprzyjcie zrzutkę!"
Aby dokonać wpłaty zeskanuj kod qr lub wejdź na stronę: https://zrzutka.pl/5a3wug

Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnicach w Chojnicach. Pamięć o kolejarzach wpisana jest w historię naszego miasta, szczególnie dzień 1 września 1939 roku poprzez wjazd pociągu nr 704 relacji Berlin – Królewiec o godz. 4:23, co zapisało się jako początek II wojny światowej. Godzinę wjazdu symbolizuje zegar budynku dworcowego na naszym muralu. 

Inicjatywa powstania muralu zgłoszona została przez dyrektora szkoły w konsultacji z nauczycielami historii i pozytywnie zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Pozytywnie o przedsięwzięciu wypowiedzieli się Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, architekt miejski i miejski konserwator zabytków,  akceptując również to przedsięwzięcie.

Projekt muralu wykonała firma Basgrow Studio, znana w Chojnicach z realizacji m.in. malowidła ściennego na budynku CEW-u.

Prace przygotowawcze nad projektem pod względem merytorycznym i organizacyjnym trwały ponad rok i obejmowały szereg konsultacji, uzgodnień, wizualizacji, twórczych działań organizowanych przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców.

Łączny koszt realizacji naszego muralu wynosi 43 290 zł. Dzięki przychylności i uprzejmości właścicieli firm podczas negocjacji szczegółów kosztorysu z Color House Chojnice Mariusz Urbański i Piotr Kłosowski, MarVinci Chojnice Mikołaj Markowski oraz Basgrow Studio Olgiert Szopiński, Błażej Miliwek, udało się zamknąć kosztorys kwotą 36 000 zł., o zebranie której prosimy. Każda wpłacona przez Państwa złotówka przybliży realizację naszego przedsięwzięcia. Środki, które przekroczą wymaganą kwotę zasilą konto Rady Rodziców.

Za przychylność, nawet symboliczne finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia, bardzo, bardzo dziękujemy.